اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مولانا اِعجاز احمد اعظمی
: مولانا نور عالم خلیل امینی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ‏، جلد: 97 ‏، صفر 1435 ہجری مطابق دسمبر 2013ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | تبصرہ وتعارف کتب | | متفرقات |
ی

ی

۱۳۷۰/۱۹۵۱ - ۱۴۳۴/۲۰۱۳

 

: ی یی

ی یی ی ی ی ی

 

ی : ۲۲/ی ۱۴۳۴ ۲۹/ ۲۰۱۳ ی ی ۱۰:30 ǟ ʪ Ȫ ی ی ی ј ی ی ʪ ی ی ی (یی - ی : ۲۱-۲۲/ی ۲۸-۲۹/ ی یی ی) ی ۱۱:30 ی ی ۔ ی Ǎ ی ی ی ʪی ј ی Ӂ ی ی یǐی ʪǺ ی  ʪǡ ی ǟ Ә۔ ی ی ʪ ی یی ی ی Ǎ ی ǡ یی ی ی ی ی Ǎ ۔

ی ی ی ی ی ۶۴ یی ۶۳ ʪی ی ی ی ۲۸/ی ی ۱۳۷۰ ۵/ی ۱۹۵۱ ۔ ی ʪ ی ی ʪ ی ی ʪ۔ ۱۴/ی ۱۴۲۴ ۸/ی ۲۰۰۴ ǡ ی ی 䏪 ʪ ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ʪ ی یی ی ی ʪی۔ ی : ۲۶/ ۱۴۳۴ ۹/ی ۲۰۱۳ ی ۷/ی ۱۴۳۴ ۲۰/ی ۲۰۱۳ Ԙ ی ی ʪǡ ǟ ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی ی Ȫی یʪǺ ی ۱۴۳۴ ی ǁ ی ی ی ǁی ϐی ی : ۲۱/ی ۲۸/ Ȫی ۔ ی ʘ ی ǘ ʪ Ǎ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ Ꮑی یǡ ی ی یǡ ǟ ی ی Ӂ ی۔ یٰ ی ̐ ی !

ی ی ی ی ی یҡ ی ی ǘ ی ی ی ۔ ی یی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ ی ی ǟ ی یی (۱۳۴۹/۱۹۳۰-۱۴۱۵/۱۹۹۵) یǟ ی ی ʪ ی ی ی یی یی ی ی ی ʪی ϐ ی ʪ ی ǘ ی ی ʪ۔ ی Ȫی ی ی ۳ Ț ʪ۔ И یی ی ی ʪ ی ی ی ʪǺ ی ی ی ی ǁی ی ʪی۔ Țی ی ʪ۔ ی ӊƘ ی ی Ȫی ϐ Ǎ ی ی ʪ ی ی ی ʪǡ ی ی یی ی ی ʪی ی ی ی یی ۱۳۹۱/۱۹۷۱ ی ی ǟ ی ی ۔ ی ی ʪ ی ǁ ی ی Ȫی Ț ی ʪ۔ ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ǎ Ȫی۔

ی ی ی ی Țی ی ی ی Ґ ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی Ȫی ǁی ј ʪ۔ ی ی ی ی ʪ ʪ یی ی Ȫی ی ϐی ی ی ی ǁ ۔ ی ی Ȫی ʪ Ǎ ی Ȫی Ȫی ј Ȫی۔ ʡ ǟ ᘪ ʪ ی ی Ȫی ی ی ʪی ی ی ی یی ی ی ی Ȫс ʪ ʪ یǟ ی ی ی Ȫی ی ی ʪی۔ یی ی ʪ ی یǟ ی ی ی ʪǡ ی ی یǟ ی ی ۔ ϐی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Țی ۳۳ ی یϐ ی ی ی јی ی ی ٴ ی ی۔ ی Ǎ ی ǁ ǁی Ȫی ᘪ ی ͘ی ی Ȫی ی ʪ ʪ ی ۔ ی ی ( Ǎ ᘪ Ȫی ) ǁی ϐی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی Ȫی ی ی Ӎی ی Ȫی۔ ʪ ی ی ی Ӎی ی ی Әی ی ی ی ǁی ǁی ی ی ی ی ی Ә۔

ی ی ۱۹۹۲ ʪ Ȫ ǟ ی ѓ ی ǁی ی ʘ ی۔ И یٴ ٴ ی ی ی ی (۱۳۱۹/۱۹۰۱/ - ۱۴۱۲/۱۹۹۲) ی ʪ۔ ğ یѓ ی Ȫی ی ی ی ǡ ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫ ʪǡ ی ی ی ʪی ی ݘ ی ʪی۔

И ی ǁ ی ۱۶ ی ǘ ی ی۔ یی ی یѓ ǟ ی ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ǟ Ǎ ی۔ ی ی ی ۴۲ ʘ ی ی ی ی۔ ی ی ʪی ی یی ی ʪی ǁ ʪ ǁی ی ی ی ی ی ǟ ʪ ی ی ی ی ʪ ی ی ϐی ی ϐی ʪی۔

ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ۱۴۰۲/ ǐ ۱۹۸۲ ی ی ʪی۔ ی یǟ ǁ ی ی ǁی Ȫی ی۔ ی ی ی Ȫی Әی ی ی ѐی柡 یی یی ی یی ی ی ی ۔ یی ی ی Ϫ ی ی ی ی ۔ ی یی ی ј ی ݘ ی ی ی ۔ ی ی ی Ϫ ی ʪǺ ی ی ی ی ǁ ی۔ ǁ ی ی ی ی ǁ۔ یٰ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔

یی ی ی ی ͘ ی۔ ϡ یǘ یǐیǡ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی یǡ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ۸ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ۲۴ ی ی ی ی یѓ ی ی ی ی ی ی ی ی ј Ǻ Ȫی ی ʘ Ǻ ی ی ی ی ی ǁ یی ی ی ğ ǁ ۔ ۱۴۳۴ = ی ۲۰۱۳ یǟ ѐ ی ʪ ی ǟ ǟ ی ۔

ǟ یی ی

ی ǘ

* : ی ی ی

* ی یی: ۲۸/ی ی ۱۳۷۰ ۵/ی ۱۹۵۱

* یی: Ȫی ی ѓ یی

* ی: ی ی ǁ Ȫی ی ѓ یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘ ی ی ی۔ ی ی ј ی ٴ ی ی ǟ ٴ ی ʘ ی ی یǟ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ ʘ ی ۔ ۱۳۸۸ ی ی ی ی ی ی ی یǟ ۔ یی ی ǟ ۱۳۹۱/۱۹۷۱ ی ۔

* ی ϐی: ی ϐی یѓ ی ی ی یǡ ۴۲ ی ی ی ی ۔

* ی : ی ی ͘ی یی ی ی ޡ ی ی ی ی ی ǡ Ϫ ی ѐ یی ی (ی ی یی ی) ی ۔

* : ǁ ی ᚘ ی ᚘیǟ ی ی۔ ᚘ ی:

ݡ ی ѡ ی ϡ ی ϡ ی ʡ ۔

* ی:

۱- ی ی ی ی ( ) ( )

۲- ی ǟ (یی ی ی ی ی )

۳- ğ ی ( ی ᘪ ی )

۴- ی ( ی ی ٰ ی (۱۳۱۲/ ۱۸۹۵ - ۱۳۸۷/ ۱۹۶۷) ی )

۵- ی ی (ی یی ی )

۶- ․․․․․ ( ٴ ) ی یی ( ی ی )

۷- ( ی ی ی یی И)

۸- И ی ( ی ϐی)

۹- ( ی )

۱۰- И ی یی (Ϫ ی ی یی И)

۱۱- ی ǁ ݘ ی ی ی۔ ی (۱۳۲۶/ ۱۹۰۸ - ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷) ی ی

۱۲- ͘ی ی ( ͡ ی ی ʘ)

۱۳- ʡ ی ی ʿ

۱۴- ޡ ی ی ی ی

۱۵- ی ی ی ی ی یی

۱۶- ی ی یی

۱۷- ی ی

۱۸- ی ی ( )

۱۹- ی یی (ی ی ی ݘ ی ی)

۲۰- ی

۲۱- ی ی یǟ ی

۲۲- ی ی

۲۳- ی ی

۲۴- ј ( ی ی ی ی)

۲۵- ی

۲۶- ی ی یی

۲۷- ʘ

۲۹- ی یی ( یی)

۳۰- ی ( ی ی ᘪ ی )

۳۱- ی ! ی ی یی

۳۲- ی

۳۳- И ٴ ی

( ی یی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی)

ی: ۱۰/ : ۲۲/ی ۱۴۳۴ = ۲۸/ǘ ۲۰۱۳

ی ی: ۴/ ѡ : ۸/ی ۱۴۳۴ =

۱۴/ǘ۲۰۱۳ ی ۱-۲ ۳۸

۱۴۳۵ ۲۰۱۳

 

------------------------------------

12 : 97 1435 ی 2013