اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حجیت حدیث وسنت
: مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 8 ، جلد: 94 شعبان - رمضان 1431 ھ مطابق اگست 2010 ء
: | حدیث واصول حدیث | | فقہ واصول فقہ |
ی ی

8 : 94 - 1431 ǐ 2010

ی ی

: ی ی

 

یی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی (ی)  ی ǘ  ی۔

ٰی ی ی ی ی ͘ ی ی  ǁ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی  ی ѐی ی ʪی ٰ ǐ ( ی Ԙ ) ی Ȫی ی ی ی Ȫی ǡ  Ȫی Ȫی ی ی ی یی ی یی  ی ϐی ی ی 䘪 ј ی ٰ ی ٴ ی  ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی  ی ی  ی ی ǁی ی ی ی ی ی ۔ ٴ ی ٰ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ә ی ǁی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ٰ :

ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ڡ ی یѓ ی ( ٴ )[i]

! ̪ یٰ ی یǐی ʪ ی یی (یی ی Ȫی) ی ی ! ی ی ǁی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی Ϫ ی ی Ԙی ی Ԙی ( И ی ی )

ی ی :

() ی ی ی Ȫی ی ی ٰ ی ی ی () ی ی Ȫی ͘ ی ی () ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ʪ یی ј ی ی ی Ȫی Ȫی ی ǘ ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی یی ۔ ǁ Ȫی ی یǡ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ǁ یǐی ۔ ٰ ϡ ی ʘ .

() ی ی

۱- ی ی ۶۱۰ ᘪ ی:

ɓ ی ی ȓ ی ی یی ٰٴ ی . (ȡ :۱ :۴۱۷)

ʓ ی ی ی ی ی ی ی ی ȓ ی ʪ ی ی ی یی ی ی ʪ یی ی ʪ ۔

۲- ی ی Ҙی ی ی ۶۷۶ ɓ ی:

ی ٰ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ٰ ی ی ȡ : ɡ ȡ ڡ ȡ ی ی ј ی ј (ی ʡ :۳:۱۵۶)

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʡ ȡ ڡ ȡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

۳- ی ۷۱۱ ǁی ی ȓ ی ᘪ ی:

ʘ ی И ǡ ی یɡ یɡ ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ( ی :۱۷:۸۹)

И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ یǡ ی یǡ ی ی ǁ ی ی ی ی () ی ی ی ( ی) ی ɓ یی ی˓۔

ی ی ٰ ی ی ی ی یی ی یی ییی ی۔

۴- ی ی :

ی ی ی ی ... ی ی ی یɡ ٰ ͘ ی ی ٰ ی : ی ی یѡ ړ ی ی (:۴۵۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ϓ یی ǁ ی ی ی ی... ی ی ϐی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

() ی ی ی

۱- ی :

ی ی ی ... ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی (:۲:۴۳۶ ۴۳۸ )

ی ی ی (یی ) ی یٴ ی ʪی ی ی ی ی ی ی یѡ ی ۔

۲- ی ی ۴۵۸ ی ᘪ ی:

ی ѡ یی: ی. (:۳:۳۲۳)

ی ی ی یی ی ی ۔

۳- ی یٰ ʪی ی ۱۱۹۱ ی ᘪ ی:

ی ی ی ی ی (۲۷۹)

ی ی ی ی ی Ȫی ۔

۴- ی ی ۵۰۳ ᘪ ی:

ی ی ی ی. : ی ی (ی:۳ :۱۲۴)

ʘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ : ی ی ی ی ǁی یی ی ۔

ی ی˓ ʡ یϡ ی ی ǡ یی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یˡ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ȍ Ә۔ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ۸۳۷ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی:

۱ - یˡ ی ی ی ی : ٰ ی ٰ ی ͘ی ی (:۱۰)

ی ی ی ʪی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ͘ی ی ی ی ʡ ی ۔

ی ی ی ۸۵۲ ی ی ی ی ᘪ ی:

۲ - ی ی ی ی ٰ ی ی ی ( ی:۱:۲۵۷)

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ǁی И ی ی ی ی ی ی ی ۔

۳- ی ی ۹۰۲ ی˓ ی ی ی:

ی˓ ی : ی ی ی ٰ ی ی ی ј Ә ی ... ی ی ی - - ی Ǔ ( یˡ:۱:۹)

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ٰ ی ی (یی)  ی ی  ی јǡ ی  ی ʺ ی یی ی ی  ی ј Ә (ی ی ی ٰ ی ی ی (Ș) ی ( ی یی ی ی ی ی ۸۰۶ Ȫی ی) ی ی ی ۔

Ґ ی ی ی ی ۱۳۰۴ ی ی ی ᘪ ی:

۴ - ی یˡ : ی ی ٰ ی ٰ ی یǡ ی ی ی ɡ ی ی ی ی . ɡ ی ی ی ј Ә ی ی ی ی (ی ی ی :۲۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی یˡ ی ی Ș ی۔

ی ی ی ی ی ی ʡ Ȫی ی یی  ј Ә ی ٰ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی

ی ی ی ۸۵۲ ی ی ᘪ ی:

۱ - ȓ ɓ ی ی یی ی . ( ɡ :۱۳ :۳۰۶)

ȓ ی ی یǐی ɓ ی ی ٰ ی یی ی  ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔

ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔

۲- ی یی ی ۸۵۵ Ȫی ی ی ی ی ی И ی (ی ی:۲۵:۲۳ ی ی )

۳- ی ی ۹۰۲ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی یǡ یǓ (:۱:۱۳)

ی ی ی ی ی یѡ ی  ی ی ی۔ ی ی ی ی  ی ی ی  ی Ȫی ی ʪ ʪ یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

۱- ی ی ۲۷۵ ǁ ی ǁی ی ᘪ ی:

ی ٰ ی ی ی ( ی ی ی ی ی :۳۴)

ǐ ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ( ی) ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ۔

۲- Ș یٰ ی ی ۵۸۴ ǁی ی ی ѓ ی ᘪ ی:

И ی ی ی ی ٰ ی ٰ ی ( ȡ :۳) ی ی ی ی ی И ǡ ی ʘ ی Ә 柡 ی ٴ ی  ᘪ ی:

ی ٰ ی ی ٰ ی ɓ(:۵)

ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ٴ ʪ ی ی ( ی) ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

۳- ی ی ی ی ی ی ی ی И ی Ǎی ۔

ی ی ی ی ٰ ی .

ی ٰ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

۴- ی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ǘ ی ی ˡ ی ی ݘ ی ی ژ ( ѡ:۲۷)

ی ی ی ی ی ی ی ј ی () ی ی ٰ ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی ی ی ۔ ی ی ̐ ی ̐ ی ی ۔ ی ی ی۔

ǘ یǐی ی ی ی ی ی ی Әی ی۔

ی ی ی ی И یی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی 捘 ۔

ی ی : ی ی ۱۳۴۵ ǁی ی ی ی ی ɓ ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ی Ҙ ی ی ی ی یٰی یی یǓ (:۲۹)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʡ ɡ Ҙٰ ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ۸۱۶ Ȫی И ی ی :

ی ی ی (:۳۳ ی ی ݘ ۱۵۳ ѡ ی ѓ ی ی ی ی ǁی ی ی ی )

ی˓ ی یٰ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی یˡ ی یˡ ی ی ɡ ی ی ( ی ی :۱۱۸)

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی یٰ ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی یǟ ی ۔ ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی : یی ی Ȫی ی ی ی с ی ی ی ی ی ی ی ی  ی۔ ی ی ی ᘪ ی:

И ی ٰ ی ٰ ی Ә ی ɡ ی .

Әʡ یٴ ی ی (یی ) ʪ ی۔ ( ی:۲۴-۲۵)

ی ی ی ی ۷۳۰ ی ی Ә ی˓ ᘪ ی:

ی ی ( ѡ:۱:۵۹)

ʓ ی˓ ی ( ) ی ʪ ۔ یی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی

͘ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ͘ ی یی ی ی И ی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۱- ی یی ی ۶۸۵ ی ی ᘪ ی:

ی : ی ٰ ی .

ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ۷۷۲ ی ی ᘪ ی:

: ی ٰ ٰی: ی ی ޡ ی ی ʡ ی ی ٰ ی ی ǡ ی ی ی ی (ی ی ی ی یѡ :۲ :۵۲)

ی ی ی ی ی یٰ یی ی ی э ی ٰ ی ی ( ی ی ) (ی ی И ی) ی ی (۱) ی (۲) ی ی () ی ی ی ̐ یی ی ی ј ی یјی ݓ یی ј (ی) ʪ И ی И ی ی ̪ی۔

۲- ی ی ۷۹۰ ᘪ ی:

ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی Ⱥ ی ی ɡ ی: ی ی ی ی ٰ ی ی ی: ی ی ᘡ ی ی ی ɡ ی .

ی ی ی ی ی یǡ ی ... ی - ی ی ϡ ɡ . (ʡ:۴ :۳ ۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی 柡 ی ی ۔

ی Ȫی ǟ Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ Ș ی ی ی ی ی ( ) یǐی ی یǐی۔ ǐэ ٰی ۔

ی Ȫی ی ی ی 柺 ی ی ی ی ی ی ʪی ʘ ی ی ی ی ی ی ... И ی ی ی ی ی: (۱) ی ی (۲)  (۳)  ی ی ی ی ی ی ی ی ی (۴) ʪی ی ی۔

ی ۸۶۱ ی ǁی ی ی یѓ ی ی ی ی ی : ی ی ی: ی ј ی ȡ ی ȓ (ی ی یѡ :۲ :۲۲۳)

ی ی ی ی ی ی ی  ی ی Ȫی Ȫ ј ʪ (ј ی ی ) ǘ یԐی ی ʪی (ی ј ی ی ی)

ی ی ٴ ی И ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ј ۔

ی ی ی یی یی ی ی ی ǁی ی ی ی ی И ی ʘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی۔

***([i]) ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی: ی : یԘ ʘ ی ی ی یی ی ی ی ٰ ی ی ٰ ٰ ( ی ی ی ٰ :۱ :۱۵۲)