اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
امروالہند مولانا مرغوب الرحمٰن قاسمی نوراللہ مرقدہ
: ادارہ
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 1-2 ‏، جلد: 95 ‏، صفر‏، ربیع الاول 1432 ہجری مطابق جنوری‏، فروری 2011ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | منظومات | | متفرقات |
ی ی ی ٰ ی

ی

ی

ی ٰ ی

یϡ یی ()

ٴ

﴿ ی﴾

 

 

ی

﴿

٭

ؒ ǟ ی ی ǟ

یٴ ա ǟ ی ѐǟ

ʪی ǟ ی ј یǟ ǟ

ی ʪ ی ӡ ǟ

ʪ ѡ ǟ ʪی ǟ ǟ

ٴ ʪǡ یٴ ی ی ǟ

ǟ ј ǟ

ٴ ی Ϫ ی ی ǟ

ǟ

ی ǟ

--------------------------------

ی: () ی ی 䘁ی ی ی

ی ی یѡ ۵۹ ی ی ی ی ی-۶۵

٭ ی

 

 

ی ی

ی ی

-------------------------

! ǟ !

ی ! ی ی ی

ی ݘ ی ͡

ی ѡ ی ʡ ی

! ی ی ی ی

! ǟ !

ی ی ǘ ی ǟ ی ی ѐی ̐

ی NJی ی ی ی ی ̪ی

ی ی

! ǟ

! јی ی ی ی ی! ی یǟ ی ی

! یی ی ی ی Ȫی ی ȡ ی یǟ ی ی

ی یی

! ǟ

ی ی ی ی

ѡ ی

ǟ ی ی یی

! ǟ

----------------------------

ی ݘ: ѡ ی ی

 

 

И

ی ݘ: ی ی ی

ی ی ǘ ǡ ѡ Ԋ

---------------------------------------------------------

یϐ ݡ ݡ ی ی ی

ϡ ӡ یϡ (یی)

---------------------------------------------------------

ǟ ی

ی ی ی ی

ʪی ی ǟ ی ʪی ǟ

ی ʘ ј یٰ ʪ ی

Ǎ ǟ Ȫی

یی ی ʘ

ی ی ی Ԙ

ی ی ی ی ی

ی ی ی

ј ی ی ی сی ی ʪ

ݘ ʪ ی ʪ

͘ ی ی ی

ی ʪی ی ی ʪی ی ی ی

ی یی ی ی یی ی Ϫ

ی ی ʪ ی ی ʪ ی

ʪ Ӎ ʪ ی

ی ی ی Ӎی یϐ

ʪ ǟ с ǟ

ی ǟ ی ʪی یǟ ǟ ʪی یǟ یǟ

ϐی ی ی ʪ ǘ ی ʪ

ʪ ی ی ʪ Ӎ

ی ʪ ی ʪ

ǟ ʪ

ʪ ǟ ی

٭٭٭

 

ی

ی ݘ: ی ی ی

ی ی ǘ ǡ ѡ Ԋ

---------------------------------------------------------

یϐ ݡ ݡ ی ی ی

یϡ (یی)

---------------------------------------------------------

ǟ ی ǟ

ی ǟ ǟ

-----------------------------

ی ʪ ǟ ʪ ی ی ʪ ǟ ʪ

ی ʪ ʪ ی ی ݡ ǟ ʪ

--------------------------

ʪ ی ʪ ی

ی ʪ с ی ʪ Ԙ ی

--------------------------

ی ʪ ǟ ǟ ی ǟ Ȫی ʪ Ȫی ʪ

ی ی ʪی ی ǟ ʪ ǟ Ȫی ʪ

--------------------------

ی ʪ ʪ ǘ ǟ ی ʪ

ی ʪ ݘ ʪ

--------------------------

ی ی ی ʪ ی ی ʪ

ʪ̚ ی 抪 ی ʪ ی ی ی ی ʪ

--------------------------

ی ʪ ی ی ی ʪ ͘ ی

ǟ ǟ ǘ یǟ ی ʪ ی ǁ ی

--------------------------

ی ϐی یی ʪ ϐی ʪ

ی ʪی یی ʪ

--------------------------

ٴ ǡ ʪ ی ی ʪ

ǟ ی یی ی ی ی ʪ

--------------------------

ی ی ی ی

یی ی ی ی

٭٭٭

ی ʪ ј ی Ȫی ʪ ی ʪ Ȫی ʪ

ʪ ی ی ǟ ی ʪ Ӎ ǟ

ʪ с ی ʪ ʪ

یی ی ی ی ی Ț ی

ی

یی ی ی یی ی

ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ

ǟ ی ی ی

ی ʪ ی

ӊ ی ј ʪ یی ی ی

ی ی ʪی یٰ ی ϐی ʪی

ی ی ʪ ʪ

ǘ ی ی

ی ی ʪ ی ȍ

ی ѐ ǐی ی ی یی ٴ ی

ǘی ی

ی ی ٴ ی ی ی ی

ی ی ی ی

ی ǘ ی ی

ی ی ی ʪ ی ی

ј ی ǘ ی ی ̐ ی

ی ی ǎ ٰی ʪ

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی Әی ی ی

ی ی Ә ی

ی ی ی یٰ ی

ی ی ی ی

---------------------------

یԘ : ( ) ی ( ی ی ی

ǘ ǡ ѡ Ԋ)

 

 

ٴ

ی ی ی ی ی

ی

---------------------------------

یٴ ݘ:- ی ی ʘی ی

---------------------------------

ǟ ǟ ی ی

ی ǟ ی ی

ی ! ی ǟ ی ی

ی ی ǟ ی ی

ی ی ϐی

ی ی ϐی

ی ی

ی یی ی ی

ی ی

یی

ѐی ی ی ی

ی ̐

ی ǟ ی ی

ی ی ! ǘ یی ی

ی ی ی ی ی

ی

ی ی ی ی

ی ی ی ی

یی ی ی Ә ی

ی یی ی Ә ی

ی یی ѐ Ә ی

ی ی Ә ی

ی ی ! یǟ ی ی

ی

ݘ ʪ

ی ی Ȫی ʪ ǘ ی

ی Ә ی Ȫی ی ی ǘ

ʚ ی !

ی ی ʪ ʪ

ǐ ی

ǟ ی ی ʪ

ی ی ی ی ʪ

ی ǘ ی ʪ

ی Ϫ ی ی ی ʪ

ی ی ʚ

ی

ی ی

ی ! ی ǟ ی

ی ی

ی ی یǟ ی ی

捪 ˜

ی

̪

ϐی ! Ә

ی !

ی ی ی ی

ی ی ی ی

ی ی ! ی

ی ǁی

ی ی ی یی ی Ԙ

ی ی ی

ی یی یǟ ѐی

ʪ یǟ ѐی

ʘ ی ǟ

ی

Ȫی ی

ی ͘

э ی

Ȫی ̪

ی

̪ ی

ی ی ی ی

ی ی ǟ ی ̐

ٴ ی ̪

ی ی ی ̪

 

٭٭٭

 

 

ی ی ی

۱۴۳۲

یٴ

۲۰۱۰

 

۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰

 

ی Ә ی ی ی ی ی ی (ی ۲/ ی ی ی ی ی ۱۴۳۲ ۸/ ۲۰۱۰ ی ) ۲۰۱۰ ۱۴۳۲ ۔

 

ی ی Ȑٴ

۱۴۳۲ ۱۴۳۲

ی

۲۰۱۰

 

 

ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی

۱۴۳۲ ۲۰۱۰

ی

۲۰۱۰

ی

۲۰۱۰

ی ͘ ی یی یǟ

۱۴۳۲ ۲۰۱۰ ۱۴۳۲

ی ی

۱۴۳۲ ۱۴۳۲ ۱۴۳۲

ی ی ی ی

۲۰۱۰

: Ǫ Ȫ = ی : ی

۱۴۳۲ ۱۴۳۲

ǘ ی ی

۱۴۳۲

ی ͘ی ی: ی ی ی ی

۱۴۳۲

ی ی : ٴ

۱۴۳۲

۱۴۳۲ ۱۴۳۲

ی ی

۱۴۳۲

= ی

۱۴۳۲ ۲۰۱۰

یٴ ی

۲۰۱۰ ۱۴۳۲

̪ǘ ی ј ی

ی ی ی ǟ یј ی

۲۰۱۰

ی ی

۱۴۳۲ ۲۰۱۰

--------------------------------------------------

1-2 : 95 ی 1432 ی ی ی 2011