اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ہندوستانی آئین و سیاست میں دین و مذہب کی آزادی
: مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
: | ادارتی مضامین |
ی ی ی ی ی ی ی

ی ٓی ی ی ی ی ی

ی ی

 

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ͘ ی ј ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی Ȫ یی ̓ ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی ѐʐ ᘪ ی:

ǘѡ یѡ ǟ ی ی ی یǟ ʪ۔ ی یǟ ی ی ی ʪی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪی۔( :۲۴)

ی ی یٴ Ҙ ی Ȫی ی ǘ ی ͘ ی ی یی ی ی ی ی ۔ ǘ ی ͘ یی یی ی ی ی ۔ یٴ ی ی ی ی Ȫی ی ͘ ۱۸۵۷/ ی یی ی ј ğ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ͘ ی ʪ:

͘ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی! ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ͘ ی ͘ ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ǁ ǟ ی ی ъ ی ی ی ǁ ی۔ ( ی ȡ:۲۰۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ̪ ی ǘ ј ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ǘ ی ǐ ی ی ̪ ی ی ی ʪی ی ی Țی ی ی ی ǁ Ԙ Ә ی۔

ǟ ی ی Ȫی ی ی ی ǐ  Ԑ ی ی ی Ǎی ی ی۔ یی ی ی Ϫی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی یی ی ی ی یٰ Ȫی ʪ ی یی ی ѐҘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(ی ی :۱۳۲)

ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ǁی ی ی ʪی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ǁ ی Ԙ ی ی ی ی:

() ی یٴ ۔

() ی ی ی ۔ ۔ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی јی ی ۔

() ․․․․ ی ی یی ی ی ی یی јی ی ǁی ی ی ی ی ǘی ϐی ی ی Ȫی ی یی ј ی Ԙی ی ی ی ǁی ی یی یی ی ی ۔ (ی ی : ۳۳۳)

ǁی ۱۷۱۸/ǐ ۱۹۴۲/ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی Ȫی ی ی ̪ ی ǐ ی Ȫ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ (ی ی : ۳۴۳-۳۴۴)

ی ̪ Ә ی Ҙ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی с ی ی ی ی یی ی یǐی ی јی ی:

۲۵: (۱) یٴ یѡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۲۶: ʪ ی ی ی ی ۔

() ی یی

() ǁ ی

۲۷: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ۔

۲۸: (۱)ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) (۱) ی ی یی ی ی ی ی ی ی ӊ یǐی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ǁی ی ی ۔

ی یی

۲۹: (۱)Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ǐ ء ی ј ۔

(۲) ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ȡ ʡ ی ی ی ی ی ۔

۳۰: ی ی ǁ ی ی ǁی یی ۔ (Ȫ ی ی ی ۱۹۸۵/ ʘ ی ی ی ی ۳ یی ޡ :۴۶-۴۷) ی ͘ ʪ ی ی ی ی Ȫ Ȫی ی یی ی ی ʪی ی ی ʘ ی ј ӊی ی یی ی یی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی Ә ی ی ی ی یǟ ȍ ȍ ی ی ۔ с Ϫی ی ی ʪ Ә ی ی ی ی ی ȍ ی ј Ȫی ی ی۔ ی ی:

ѐی Ϫ ی

ی ی ی

ی ӊ ی ᘪ ی ی јی Ә ی ی ʪ ی ی Ș ȍ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی:

Ϫی ی ی ی ی ی Ț یی ی ی یѡ ی ǁ ی ی ی یی ǘ ی ی۔ ( )

ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی یی ی Ϫ ی ی Ә ȍ јی ی ی ی ی ی ӊی ی ی Ȫی ی Ә۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی Ȫی ی ی ی ᘪ ی:

 ǁ ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی

(۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ̪ ǿ

 ی ی ی :

(۱) ӊ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʪ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

Ϫی ی ی ی ی ǁی ̐ ی Ȫی ی ی ی Ϫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی с ۔

(۲) ی ی ͘ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ӊی یǐی ی ی ی یی ی ی ی یǐی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ǁ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ә ی ی ͘ Әی ͘ ی یی ی ʘ ی ی ̚ی ی ʘ یی ی ی۔ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ۔ ی ی ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی јی ی ی Ӂی Ϙی ی ۔

ی ی јی ͘ ی ی ی ی јی Ә ی ی Ȫ ی ی ی ی ј ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ȍ ی ی Ș ی ی ی ی ۔ ی ی ъ Ә ی ی ی ی ʪی۔

јی ی ی ی ی ی ی Ϫǚ ǘ ی ی ǁ Ә ی ی ʘ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی۔ Ә ی ی ǁ ی ی ی Ә۔

ی ی

ی ی ی ی Ԙ

$ $ $

______________________________

10 : 90 ј1427 ی ǘ2006