اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مدارس اسلامیہ اور عصری تعلیمی مراکز
: مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ3، جلد: 91 ‏، صفر 1428 ہجری مطابق مارچ2007ء
: | ادارتی مضامین | | مدارس ومراکز اسلامیہ | | حالات حاضرہ |
ی ی یی ǘ

ی ی یی ǘ

ی ی

 

ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ͘柡 ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ʪی یѡ ی ȡ  Ϫ ѡ Ϙ یѡ ی ی ی Ӑی ʪی Ӑ ی Ȫی ǁ ǁ ی ی ی ʪ ی ݘ ј ی ǐیی ʪ۔

ی ی ۱۸۵۷/ ʘ ǡ ی ی ݡ ʡ ޡ ݡ یѡ ی ی ʪ ی ی ʪǡ ی ی ی ʪی۔

۱۸۵۷/ ی ی ͘ یǡ ی یی ی ی یǟ ی ɓ(۱) ی ۔

یی ی ی ی یی ی ی ی ی ǁی ی ғ ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی Ԙ ᘪ :

͘ ی ۔ ی یٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی э ی ʪی э ی ۔(۱)

ی ی ی ͘ ی یی ی ʪی یی ی ی ی ݘی ی ی ی ی ی ی۔ ӊ ӊ ǁی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی с ی ی ی ǡǐэ ̪ ی ی ی ی ʘ ی یی ی Ԙی ی ʘ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی یی ی Ә ǁ ̪ ی ی ی ی ی ی ۔(۲)

ی ی ی ی ی ی یʡ۲ ی ی ی ی ی ی۔

ی ݘی ی ی ی ی ی ی ی Әǡ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ی یی ی ʪǡ ی ʪ ی ی ییӊی ی ی Ȫی ǐэ ی ی ʪ یی ی ی ی ʪ ی ی ʪ یی ی ی یی ʘ ǁ ی ی ی ʪ۔

ی ʪ ی ǡ ی ی ʪ ی ٰ с۔

ǁ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ǘ ᘪ ی: ی ʪ ی ی ی ی ی ̪ ʪ ی ی ی ی یی ی ی۔(۱)

ǘی ی ی ی یی ی ǘ ᘪ ی:

ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یʡ ӡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ʘ ʪی ی ی یј ی ی ی ی ی۔(۲)

ی ی ۱۵۰ -۱۵۱ ی ی۔

ݘی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ٰ ъ ی یی ј یی Ӑی ی ی Ȫی ی ی ی ʪی ی یی ی ی ی ی ǟ ی ʪ ی ی ی ǘ ی ی ی ی:

ی یی ʪ ی ی یی ʪی ی ٴ ј ʪ ۔(۱)

ی یٴ ی ی ی یǐی ۔

ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ϐی ی ͘ ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی یǟ یی ۔

ی یی یی ی ی ǁ с ی ی ی ی ی ǁ ǁ ی ی ی یی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ǐϐی ی ی ی ی Ӑ ی ی ی Țی ʪ ی ی ی ی ی ی۔

ی ǁی ̐ ی ی ی ی Ә ۔ ی Ȫی ی ј ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ǟ с یی ی ȍ ی ی Ȫی ی ۔ ȍ ی ی ی ی ǐ Ȫی ی Ә ییӊی ی یǐی ی ی ј ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی Ș ͘ ǁ ی ی я ی ی Ϫی 䐊 ی یی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی یǟ И ی ی Ә ی ی ȍ ی ی Ә ی۔

ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ʪ ی ی۔ ی ی ی ی ǁی Ɛǟ ی ی ی ی ی Әی۔

$ $ $

______________________________

3 : 91 1428 ی э2007