اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت مفتی محمد سہول عثمانیؒ -- صدر مفتی دارالعلوم دیوبند سوانحی خاکہ (۲/۲)
: مفتی رفیق احمد بالاکوٹی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ9، جلد:100 ‏، ذی الحجہ 1437 ہجری مطابق ستمبر 2016ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | تعلیم وتربیت | | احسان وتصوف |
ی ی ی ǘ 2

ی ی -- ی ی

ی ǘ

(۲/۲)

 

: ی ǘی

ی ی ٴ Ǎی

 

ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Țی ی єی ی ی ʪ ی یی ی ی یی ی ی ǁ ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ییی ی ی یی ی یρʘیی ј  ی یی یϘی ǡ ی  یݓ ی ی ъ۔

ی ی ی:

 ی ϐی ی ی ی ی ی ی یǟ ی یی ی ی ی ǁیی Ϙ یی ی یٰ یی ی ی ǟ ѓ ǟ ی ی ͘  ی یʪǡی Š ǟ یی ی ی ȍ ی ی  Ȫی ی Ǎ ǟ ǁ Ȫǐ ی یӡȪی ی ی И ی:

ی ی ی ͘ ی ی ی јј Ȫی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ǟ ʪی ʪǺ ی ̪ یǘ ٴی ی ǟ یی ی ʪ ʘ ǟ ǟ ی ی ی ی ی ǡ ʘ ی ǡ ʘ یŠ ی ی эی Ȫی ی یی ی ی ی ی ǡʪی یј یǡ Ȫی ၊ Ȫی ̪ Ȫǐ ی ی ی ی ȪǐсǓ۔ (ی :۱۶)

ی یϐی ǁ Ȫǐ с ǁ с ی ی ی ی Ȫی یʪ ʪ ٴ ی ی  ی Ȫǐ ј ی ی ی ی ی ǁ ی ی یϐی  ǁی ی یϘی ی ی ی یŠ (۱۳۲۴ ۱۳۳۱) ʘ ی ی ی ی ی ی ی :

ی ѡ ٴی Ȫǐ یٰ с Ȫǐ ی ی ј ۱۳۲۳ ی یی ی ǡی یŠ ʘ ی ی ʪ یٰ یی()Ǔ۔ (ی ȡ:۱۷۱۸)

ی ی ی  ی ی ی ی Ȫی ی۔ (ی یϡ:۶۸)

ی یϐی ی ی ی ی ی ی ی:

یϘی ی یی ӊی ی ی یٰ ی ی ی یٴ ی ǡǟ ی ǟ ی ی ѐیǡ ی ی ǁӁ (ی)۳۱/э۲۰ ǘ ǁ یǡیǟ Ӂ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی Ѫǡی ی Ț یʪ یϘ ی ی ̐ یǡ ی ǟ ѐ ی ی ی ǡяی ی ѐ јیǡیǟ ی ی ی ی یǡǁی یی јی ی ј ی۔ǁ یی Ȫǐ ی ی یǡ ۱۳۶۴ ʘ ی یی ѡ Ț Ț ی ی ی Țی Țی ی ۔ (ی ȡ:۱۹)

ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ یی یی ی ی ی ی ϐی ۔

ی ی ی ی ݘ ی یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ǁ  ی ی ݘ ی ی ی ی ̪ ʪ ی ̪ ʪ ی ǁ ی ی ǁ ʪ یی Ȫی ʪ Иیϓی: ۲ : ۷۴ ۱۴۱ ۲۲۷ ۲۲۸ ۳۰۲ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ی ʪ  И ی ی  ی ییی ی  ی Ȫی ی ی ۔

:

ی ی ی ی ی ژ Ȫ ی  ی ی ی ʪ  ʪ ی ی یی ی ی۱۳۵۵ ۱۳۵۷ یٰ یی ی ی ی ۱۵۱۸۵ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی :

۱۳۵۵ ی ی ی  ۱۳۵۷ ʘ ی  ی ۱۵۱۸۵ یٰ ی ۔ ( ی ی : ۱۰۰ ۔ ی ی ی ی ۲/ ۲۵۶ : ی )

ی ی  ی ی Țی یٰ  ј ی  یٰ یя ی ی یی ǡ ی یٰ ی ی ی ی ی یٰ Ȫی ʪ ی ی ی ی یی یٰ  یی ی یٰ ی ی یی یٰ۔ ی ی ی͓ ǁ ی یٰ یٰ ی  یی ی ی ی ی ی ی ی یٰ یی ی ǁ ی یٰ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ј یٰ ی ی ی یی ی ی ی :

یی ی Ӂ ʪǺ ی ی یی ǁی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ǐ یی یی ۔

ی

۲۱/ ۱۳۳۱

یٰ  ی ی یی ʪی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یٰ ی یٰ ی ۳۲۹ ی ۔

ی ʐی ی  یٰ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یٰ ی یی Ӂ ۴۶ یی ی ʪ ʪ یٰ یی Ȫی یی ی ی ی ی یٰ ی ی  یٰ یٰ یɓ ی ی ی ی ۔

 ی ی ی ѐ ی  ی ی ی ᘪ ی  Ȫی ی  ی ی ی ی ی۔#

ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی

ی ی ی Ǐя ǟ ͘ǟ

ی ی ی ی

( ی ی ی ۱۳۲۱)

ی ی ی :

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی

ی ی ی

ی یی ی

ی ی ی Ȫی ی ی ی

ی ی:

ی ی ی ی یٰ ی ǁ ی ʪǡ ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ʪ И ی ی ی ی ی ی :

ی ی ( ی ی ) ̪ ی ی ی ǡ ی И ی یǡ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ʪ ѐ И ʪ ی ی ی ی ی ی̪ ی ی ی ǘی 捪 ی ی ʘ ی ! ی ј ی ی ǡ ی ی ی Ț ѐ ̪ ۔

ی ی ی ʪ ! ی ی 柡 Ȫی ʘ ی ی ی ی ی Ș ʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی یی ی ̐ یǡ ی ی ̐ یٰ ǁ ی ی ј ی ی ی ی ۔ (И ی ۲/ ۳۲۱)

یی ی ی ی ѐ јی ʪی ی ی ی ی ی ی یǐی  ی ی ی ژ  ی یی ی ٰی И ی ی :

ی  ی ی ʘی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ̪ی ʪی ی NJ ǁی ی ی ی ! ی ی ی ی ۔ (И ی ۲/ ۳۲۲)

И ی ی ی یی (ی) ѐ ی ی ی ѐ  ی ی ی ی ی ی ʪ :

(یی ѐ) ی ʘ ی ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ǁی ی ј ی ی ی ʪ ی ی ی ی ٴ ǐ ی ی ǟ ی Ǻ ی ۔ (И ی ۲/ ۳۲۲)

ی ی ی ی ی Ә ۔ ی ی ی ی ی ی ( ڡ )۔

ی ی ی ی ی ی ٴ ی ј ʪ ی یٰ ی ی ی ی ی یǡ ی Ǫ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی Ȫی ی ی ی ی ǁ ی ی یی ʘ ʪی ی ی Ә :

ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ј ی Ȫی ی ی ۔ (И ی ۲/۷۴)

ی ی ی ϐی ی ی ʘ ی ј  ی ی ی ی ی ی ی Ȫی  ی ی ی ی  ی Ȫی ۔ ٰ یٴی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ǘ ی ی ی ی ی ʘ ʪ ʪ۔ یی ی یی Ȫی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی Ә ی ی ی ی ی  ʪǺ  ی ȍ ی ی ی  ی ᘪ ی:

ی ی ی یی ʪǡ یی  ی ʪǡ  ی ј ی ی ۔  ی ی ʪ ۱۳۲۳ ی ی ی ی ǁ ی ی   ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی  ی ی ی ǁ ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ј И ی ی ی ᘪ ʪǡ ی ی ʪ  ǁ ی ی ی ی۔ ǁ ǁ ی یی ی ی ی ی ی یی ǁ ی یǡ ǟ Ȫی  ی ی ی ی یی ی ǡ ی ی ی ی ی ۔

 ی ǁ ی ј ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ʘ ʘ Ǎی ی ی Ȫی ی Ǎی ی ی ی ǁ ی ̪ ی ی ̐ ٴ ی ʪ Ȫ ی ی ی ی ی۔

ی Ȫی  ی ی ی ی ی ی ϡ  ݘ ی یی   ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی  یی ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ʪ:

ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ǘсی ی ی ی ǘ ǡ ی ۔ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ۔

ی ی یǡ ی ی ی:

۱- ی ӊ یی Ȫǐ()

۲- ی ی ی ی ی ǚ ۔

۳- ی ی ی ӊ یی ی (ی ۳ ۱۳۵۸)

۴- ی ی ی ی ی ۔

۵- ی ی ی ی ǘ (ی ی ј ۱۳۵۳)

۶- ی ی ٴ ی (ی ǘ)

۷- ی ی (ی ǘ)

۸- ی ی ی ی (ی ǘ) (ی ۲۴ ۱۳۶۲)

۹- ی (ی ǘ)

۱۰- ی 䍐

۱۱- ی ی (ی ǘ ی ۱۰ ј ۱۳۶۳)

(ی ی ݓ ٴ ی ی ی ی : ۴۰ ۴۲ ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی : ۔#

یی Ȫی ی

ی ی ی ǟ ی ی

یٰ ی ی ٴ ی ی

ی ی ی

ی ی ѐ ی

ی ی ی

ی ی ی ʐی

 ی

ی:

ٴ ۲۷/۱۳۶۷ ۱۹۴۸  ی ј یٰ یی ی ی یی ی ی  ی ی ی ۔

ی

$$$

(۱) ی ( ) ی ی ()

(۲) ی ǡ ی یی ی Ǎی۔

(۳) ی یϡ ی ی ی Ǎی۔

(۴) ی یϡ ی ی یϘ Ǎی۔

(۵) ی ѡ ی ی یی ی۔

(۶) ی ی یǟ یی јǍی۔

(۷) ی ٰ یϡ ی ی ی ی ی ی Ǎی۔

(۸) ی ǘ ی یс ی ۔

(۹) И ی (ی ی ) ٰی یъی ی Ǎی ۔

(۱۰)ی Ț یϡ یی ی۔

(۱۱)یٰ ʡ : ی ی ی Ǎی۔

(۱۲) ی ی ی ی ی یی ی ۔

(۱۳) یٰ ی ی ی ۔

(۱۴)ی Ъی ی ی ی ی ی ٴء ٴ ی ۱۴۰۵ ۔

(۱۵) ی ی Ҫ ѡ ی ی یʡ۱۴۲۰/۱۹۹۹۔

(۱۶)ٴی یٰ یی ی ی ی 䐪 یی ۔

$ $ $

 

------------------------------------------

9 :100 ی 1437 ی 2016