اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
خیر الکلام فی کشف أوہام الأعلام (۵)
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ3، جلد:100 ‏، جمادی الاولی1437 ہجری مطابق مارچ 2016ء
: | تاریخ و سوانح | | متفرقات |
ی ی 5

ی ی

(۵)

 

: ی ی

ی ی

 

ی ی ی ی ی

$ ی ی ی :

ی ی : ی : ی : ی : ی یٰ ی ․․․ (ی ی ی ژ یɡ :۶۰۲ :۲ یی: Ǎی)

ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ̪ ی ی․․․․

یی ی ی ی ی یٴ ǟ ی ی И ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ۔

: ی ی ی И ی ی: ی ی ی ( ی :۲۳۲ :۱۷ ی ی: ی)

ی Ȫی ی ی ی یٴ ی ۔

․․․․ ( ی) یی () ی ی ی ( ی) ( ) ی (ی ی ) ی ی ی ( ی :۲۱۲ :۹ ی: ی)

:

یǟ ی : ی И یی ǐ ی И ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ʪ Ǔ ی ی ǟ ʘ  ٰی ی ɓ И ی ی ی یٴ ی ۔ ی ی ی ʪ Ǔ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ۔ یٰ

ی ی ی ی

$ ی ی (۷۷۳-۸۵۲) ی:

․․․․․ ی (ی Ӫ ی ی ) ی ی ی ی ( ی ی یѡ :۵۳۹ :۷ ی: Ǫ)

․․․․ ی ی ( ی ی ) ی ی  ی ی ی ۔

:

ی ی ٴ ۳ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Š ۔ یٰ

Ș ی Ș ʪ

$ ͘ی ј ی ǁی ی (۱۸۷۴-۱۹۴۸/) یѓ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ǐ ی ǟ ی ی Ԙ ی ۔ ی ی ی Ӂ یǘ э ی јی ی ی ی۔ ی ی Ș (ی ی ǁی ی ی ی: : ) یی Ț ی ʪ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ( یѡ :۲۹۰ : ی)

:

Ș ی Ș ʪ ۔ ی Ș ʪ ی ی ی ۔ Ș ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ʪ ی یی ی ۔ ǘ (۴۲۲- ی ۴۸۷) Ř ی ی ٴ ی ی ȓ ی ی:

Ș ݪ Ș ی ی ی (Ř :۳۴۹ :۱ ی: ی)

ی ی (۶۷۳-۷۴۸) ی ѓ ی ی:

ی Șɡ ی ی ی ی ( ی ѡ :۴۱ :۱ ی: ی) یٰ

ی ی

$ ی ی ی ی ی :  ی ی:

- ی ٰی ٖ ی ی ی ی ی یی : ی ی ی یی ی یǡ ی : ی ی ․․․ (ی ی ی ݡ :۶۲۰ :۲ یی: Ǎی)

یٰ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : یٰ ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ǟ ی ی۔ ی ی: ی ی ی ی ی ی․․․․

ی ی:

ٰ ی ی ی ی ی ی ( ی :۳۱۱ :۹ ی: ی)

ی ی (ی) ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی) ی ی ی۔

:

یǟ ی И Ԙ ی ی ی  ی ǁ ی ی ی ی ۵ ی Ǎ ʪ یǘ یȓ :۱۶۸ :۲ ɓ :۳۷ :۲ ی ی ی ی И ۸ ٰ И ی ی ی ی ی یǘ ی :۶۴۷:۷ ی :۳۰۹ :۱۷ ی ی ی ی ی ی ی ی И ۔ ی: ی ی ی یɓ ی :

: ی ɡ یϡ ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی Ӫ ی ɡ ی : ی ی ی ی ɡ : ی ی ی ی Ӫ (ی ی ޡ :۵۸۷ :۲ ی: ی) یٰ

ϓ ی ی ی ی

$ ی ی ی :

ی ٴ ی ی ی ی ی (ی ی ی ی ی ی ی ڡ :۶۲۳ :۲ یی: Ǎی)

И ی ϓ ی یی ی ی Ҙی ی ᘓ ی ۔ یی ی:

ی ی ٴ یی ی ی ی ی ی ( ی :۴ :۱۸ ی ی: ی)

ی ی:

(ٴ) ․ ( ی :۳۲۳ :۹ ی: ی)

ی ی ی ی ی ی ی یی یی Ǎی ی ی ی ᘓ ی ᘓ ی ۔ ( : ی: ۲ :۶۲۳ :۲)

ی Ҙی ی ی:

(ٴ) ․ ( ی :۴۳۲ :۷ : ی)

:

ی یی ی ی Ҙی ی ϓ ی ᘓ یǺ ی یی ی ی ϓ ی یϓ ۔ ی ϓ ی ی یی ی۔ ی ی یȓ ی ی:

Ǫی Ǫ ی یی ی (ʪی ʪیȡ :۵۴ :۹ ݘ: ی)

ی یی : Ǫی ی (ʪی ʪیȡ :۳۰۴ :۱۰ ݘ: ی)

ی ٴ ϡ ٴ یی ی (ʪی ʪیȡ :۴۶۹ :۳ ݘ: ی)

ٴ یی : ی ٴ (ʪی ʪیȡ :۹۹ :۱۰ ݘ: ی)

ی ǁی ǘ ی ی ی ی ی ی ϓ ی ی ( ) یی ی ی ی ی :

﴿ٴ﴾ ی یی ( ی :۱۷۰ :۱۶ ی ی: ی)

ی ی ی ϓ ی ی ی ۔ ( : ی :۶۶۱ :۷ ی: ․)

ی ی ʪ ی ی ی

$ ی ی (۷۷۳-۸۵۳) ی ی ړ ی ی ی:

ی ی ی ǘ ( ی ی ڡ :۷۰۷ :۷ ی: )

ی ی ی ی И ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ۔

ی И ی ی ی ی ی ی ی :۵۱۰ :۱۵ ی: ی ی ۔

:

ی: یǟ ی ی ی И ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی یی И ی ی یی И ی ǟ ی ی :

: ی ی ی : ی ی ( ɡ ی ̡ : ی ی ٰ ی ی: ۸۱۵ :۱۷۲۸ : ی)

ی ی ی ǘ ی ی ی ی ۔

ی :

ی: ٴ: ی : : ی ی ی․․․․

ی : : ی ی ییٰ ( ɡ Ә ی: ۳۰۷۶ :۲۶۶۴ : ی)

ی ی ی ی - ی ی ییٰ ͘ ی ٰ - ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ȫی ی ی ی ی И ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ǟ ј ی یی ی :

ی ی : ی ی ی ی ی یی ڪ (ј Ә ی ی ی :۴۷۰ :۱ : ی)

ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی (Ȫی) ی یǡ  ʪ ی۔

ی ی (: ۱۱۲۲) ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی И ی :

: ی ǘ ( Ǫ یɡ :۱۰۵ ۱۰۶ :۳ : ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی И ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی یǘ ی ۔

ی ی ی (۱۱۱۱-۱۲۰۹) ی ی ی یی И ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ̓ (ی ی ی ی ی :۲۷۲ :۴ ی: ی)

(ی )

$ $ $

 

--------------------------------------------

3 :100 ی ی1437 ی э 2016