اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
خير الكلام فى كشف أوهام الأعلام (۴)
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ2، جلد:100 ‏، ربیع الثانی1437 ہجری مطابق فروری 2016ء
: | تاریخ و سوانح | | متفرقات |
ی ی 4

(۴)

 

: ی ی

ی ی

 

ی ی ی

$ ی ی ی :

ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی : ی یٰ (ی ی ɡ ی ɡ :۳۴۹ :۱ یی: Ǎی)

․․․ ی ی ی ی ی ی ی:  ی ی ی: ǐ ̪ ی ی ی ی ǐ ̪ ی ی ی ی ( ی) ۔

ی ی (۷۷۳-۸۵۲) ی ی ی:

ی ی یی یٰ ییѡ ی ی یٰ

ȡ ی: یʡ ی ی ی ê ʓ ( ی ɡ ی ɡ :۲۳۶ :۵ ی: Ǫ)

ی ی ی ی ی ی ی ی И ۔ : ی: ۶ :۳۴۹ :۱ یی Ǎی)

:۱۰۹ :۴ ی: ی ی :۳۳۵ :۱۱ ٴ ی ی: ی ی Ȫی ی ی И ۔

ی ی ی И ی:

(۱) ی ǘ ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی یٰ ۔ یی ی ی یٰ ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ǘ  ی ی ی ǡ ی یٰ ی ۔

(۲) ی ی ی ی ۔

: ی ̐ ۔ ی ی ǘ ی ی ̐ ̪ ی ی ۔

ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی:

ǐ ̪ ړ ی ی ی ۔

ړ ی ی ی ی ȿ ړ ی یی ی ۔

ی (۷۲۳-۸۰۴) ی ی ی ی И ی И :

ی ی ی ی ی : ․․․ ی: ڡ И ی : ی ᘡ ی ی : ê ʡ ی ی ʓ (ی͡ :۲۸۲ :۱۶ : )

یی ی (۷۶۲-۸۵۵) И ی ֓ یی И ی :

֪: ی: : И ی ی ی ی : ê ( :۱۲۸ :۱۳ ی : ی)

ی ی ی (۱۱۱۱-۱۲۰۹) Ȫی И ی И ی :

( ی ی ) ȡ ی: یʡ ی ی : ê ʓ (ی ی ی :۱۲ :۳ ی: ی)

:

ی ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ی ۔ : ɡ ͘ ی ɡ :۱۷۸۶ ی: ۱۳۳۸ : ی

:

ی :

ی

ǐ ̪ ی ی ی ی ۔

ی ʪ ј ٰ ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔

ی ړ ی ̐ ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی۔ یٰ

ی ی ی ی И ی

$ ی ی :

ی : ی ی یی Ԫ ی - ی - ی ی یٰ یٰ ǘ ی ی

ییی ی ی : ی ی - ی - ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ǡ : ی ی ی ی ی ی یٰ ی : ی : ٰی (ی ی ̪ یѡ ی ѡ :۴۱۹ :۱ یی: Ǎی)

Ϫ ی ی ی ی ․․․․ ی ی ی ی ی Ϫ ѡ ی ʪی  ی ی ǁ ی ی ی۔

․․․․ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ǘ (ǁ ی ј) ی ۔ ی ٴ : ی ی  ی ی ʪ ʪ یǟ ʘ  ی ی ی ی Ȋی ی ی ی ی ͘ ی ( ی ) ǡ ی ی (ی ی) یϡ ( ) ی  ی ی ی ی ی ʪ  ی ی ی ʘ (ی ی ی)  Ț ی ( ی) ʪ ی ی ی یǡ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ̐ ی یǡ ǟ  ی ی ی ʪی۔ (یٴ ی:) ی ی ی ی 捪 Ȫ ی  ی ی ی ј ی

ی ی (: ۱۲۹۷/ ۱۸۷۹/) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ʪ۔

یی ․․․․ ۱۲ یی (ی ی ̪ یѡ ی ѡ ی:۶ :۴۱۹ :۱ یی: Ǎی)

:

ی ی ی: ی ی ی ی (: ۱۰۹۸) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی ʪ یǘ ی ی ی ی ی ی :

ی : ی ی : ی ی ی - ی - ی ی ی ی (ی) ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : یǡ ی ی ی Ǫ ی ی () ی : ی ی ( ٴ) ی ǡ ی ی : یٰ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی : ی یی ی : ǡ : ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ یٰ : ﴿ ی ٰ ی ٓ ی ی﴾ ی : ﴿ ی ٰ ی ی ﴾ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی : ی ی ی ی (ی ی یѡ ﴿ ی ٰ ی ی ی﴾ :۶۵۵ ۶۵۶ :۲ ی ی ی ǘ ی ی ѡ :۸۴۵ ۸۴۶ :۲ ȡ ی ј :۹۱۶ ۹۱۷ :۲ ی ی ی јی :۹۲۴ ۹۲۵ :۲ یی: Ǎی)

ٴ ی ی

ی ی ی

$ ی ٰی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ʪی ǟ ی ی ی ی ی: یϡ ی ʪ۔ ی ی ȍ ȍ ی ! ی ی ۔ ی ی Țǁ ی ی Țǁ ی یٰ ی ی ی ی یǘ یٰ ی:

ی ی (:۵۴)

ی ی ی ی ی ی ی () ی Țǁ ی ی۔

ی ֐ی ی ی ی ֐ی ی۔

Ϫ ی ی ی: ی ی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔ ǁ ی ی ی ј ʪ۔ ی ی ی ʪی ی ی یٰ ی یی ی ی ی ی ۔ ی : ʡ ی ʪ۔ ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی۔ ی ی (۶۹۱-۷۵۱) ی ی ی:

ی ی ی ی ƪ یС ݘ : یɡ ɡ یϡ ݡ ی ی ݡ ی ی ݡ یٰ: ﴿ ی ی﴾ (:۵۴) ȡ ٴ یٰ ی Ȫ ی ی: یɡ ˡ ݪ یɡ ˡ ی یʪ ی ( ϡ : : ی ی ی ی :۲۷۳ ی: یʡ ی: ۱۴۲۸)

:

ی ی ی ی ی ˓ И ی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ʪǡ ٴ ی ی ј ی ۔

ی ی ی

$ ٴ ی ی ی ی ی :

ی ․․․․ ی ی ی (ی ی ȡ ɡ :۵۳۸ :۱ ی Ρ :۵۸۱ :۲ یی: Ǎی)

ی․․․․ ی ʪ ی ی сی۔

ی с 䐪 ی ʪǺ ǟ ی ی :

ی ی ی (ی ̪ یѡ :۱۱۶ :۲ یی: Ǎی)

ی ی :

: ( ی ) ․․․․ ی ی ی ی ی ی ی Ǔ ǘ ی ی ی یی ӓ یٰ: ﴿ یی ﴾․ ( ی ی ﴿ ٰ ﴾ Ρ :۴۲۰:۷ ی: )

ی ی :

: ( ی ) ی ی: ی ϡ ی ی ی ی ی ӓ یٰ: ﴿ یی ﴾․ ( ی ی Ρ :۱۵۱ :۱۷ ی ی: ی)

ی یٰ ی ی :

: ی ی ی ی ٴ (۱)

ی ی :

(۱) یٰ: ﴿ ی یٰی ﴾ یɡ ی: ٴ ݘ یی ی یٰ: : ی Ρ ․․․․ ی ی ی ی ی ی ی Ǔ : ی ی ی ی : ﴿ یی ی ( ی :۳۵۳ :۸ یɡ )

ی ی ی :۱۳۴ :۱۵ ی: ی ی ۔

:

ی 䐪 ی И یٰ ی ی ی ی ǟ ی :

﴿ ی یٰی ﴾ ( :۱۵۴)

ی Ȫیی یی 䐪 ی ی ʪ۔

ی :

﴿ یی ﴾ (:۱۱)

ی 䐪 ی ʪǡ ǁی ی ی ی۔

ی ی ی ی ٴ ϓ ی ی ٴ ѓ И ی ٴ ٰ ی ﴿ ی یٰی ﴾ ﴿ یی ﴾ ی۔

یٴ ی ی ٴ ی ی ی ی ʪ

یٴ ی ی ٴ ی ی ی ی ʪ

ی ی ی ی ی ی یȡ ی ی ϓ ی ی ی ی ی И :

ی ی : Ǫی : : ی ی ی ی ی ی ی ی - - : ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․․․ (ی ی ی Ԫ ǡ :۵۶۸ :۲ یی Ǎی)

ی Ǫی ی : ی ی ی ی ی ی ی - ی - : ی ی ی ی یǡ ی ی () ی ی ی ی ی ی ․․․․ (ی ی ی ی И ی ی :۵۸۵ :۲ یی Ǎی)

ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی - - : ی ی ی یǡ ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․․ (ی ی ̪ϡ ی ی ј јی :۴۲۷ :۱ یی Ǎی)

یی ی (۷۶۲-۸۵۵) ی Ǻ ی ی ۔ ی ی :

: ی ی ی ی ی ی ی ݘ : ڪ ( ی ̪ϡ ی ی ј јی :۲۹۱ :۱۴ ی ی: ی)

ی ی (۷۷۳-۸۵۲) ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی :

: ی ی ی ̪ ی ی ʘ ی ی ( ی ی ی Ρ :۱۶۴ :۹ ی: ی)

ی ی ی ی ی ̪ ٴ ی ۔ : ̪ϡ ̪ϡ یѡ ی: ۲۶۶۰ :۲۷۳ :۹ ی: ی

ی ی (۱۱۱۱-۱۲۰۹) Ȫی یی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی :

ی ̪ ی ی ֪ ی (ی ی ی ی ی ی ی Ρ :۱۵۵ :۴ ی: ی)

:

ی یǟ ی ϓ ی ی ی ی ی ǟ ی И ی ی ی ی ی ی ʪǺ ی ی ی Ә ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

(۱) ی: ی ی ی ی ی ی ̪ϡ ی ی ј јی ی: ۳۰۴۵ :۳۲۷ :۱ یی: Ǎی ی ی ی ی ی: ۸۷۸۸ :۱۲۳ :۸ ٴ : ی ی ی ی ۔

(۲) ی : ی ی ی ی ی ی ی Ԫ ǡ ی:۳۹۸۹ :۵۶۸ :۲ یی: Ǎی ی ی ٴϓ ̪ϡ یѡ ی: ۲۶۶۰ :۸۱۸۲ :۳ : یʡ ی ǁی ϓ ی: ۷۹۲۸ :۳۰۷ ۳۱۰ :۱۳ ٴ : یʡ یی ی ی ی: ۱۸۴۳۲ :۲۴۵:۹ ی: ی یی ی ǁی ϓ ی: ۲۷۲۰ :۳۲۴ : ی ی ی ۔

(۳) : ی ی ی ی ی ی ی ی Ρ ی: ۴۰۸۶ :۵۸۵:۲ یی: Ǎی ی ی ǁ ݓ ی: ۹۷۳۰ :۳۵۳ ۳۵۵ :۵ ی: Ȫی ی ǁی ϓ ی: ۸۰۹۶ :۴۵۹ ۴۶۱ :۱۳ ٴ : ی ی ǁی ی͓ ی: ۷۰۳۹ :۵۱۲ :۱۵ ٴ : ی ی ی ی ۔

(۴) ی ی ی: ی ی ی ی ی ǁ ݓ ی:۳۸۰۱۹ :۴۲۷ ۴۲۸ :۲۰ : ی ی ی ǁی یΓ :۵۴۰ ۵۴۱ :۲ : ی ی ی ی ۔

Ҫی

 

ی

Ǫی

Ǫی ی ی

ی ی ̪ ی ی ی

ی ی ی ی Ԫ ی ی یی ی ی یی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی

ی ی ی ی

ی

 

 

ی

 

 

 

И ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یٰ (ی)

 

$ $ $

 

--------------------------------------------

2 :100 ی ی1437 ی ی 2016