اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مدارس کانظامِ تربیت
: مولانا میر زاہد مکھیالوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ10، جلد: 99 ‏، ذی الحجہ1436 ہجری مطابق اکتوبر 2015ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ | | اخلاق وآداب | | تعلیم وتربیت |
ی

ی

 

: ی 㘪یی

ی ی Ӂѡ

 

ی ʪ ی یی ی ی ی ی یی ی یʡ ی ی Ϙ ی ӘǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙ ی ǁ ی ی ی ی ی یی Ț ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǟ ی ݘ ی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʓ ی ی ی ی Ȫی ی ̪ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی Țی ی ی: ȍ ȍی ی یی ی ی ی ی یǐی ی یǐی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ȍ یی ی ی ʪ ی ی ی ʪ۔ ( ۹۲ ۲)

ی ȍ ی یی ی ی ʪ ی Ȫی Ә ʪ ی ی ی Ț ј ʪ Ǎ ѡ یݡ ی یǘی ی ی ѐ ی ی Ȫی ی ʪی۔ ( ی Әی ۱۲۶)

ی ی ǁ ی : یی ǁ ġ ی ی ی ی ġ ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ј ی ی ی Ә ۔ ی ی یی ی ǡ ǟ ʘ Ә ی ی ǐ ی ۔ ( ۴۷۸)

ی ј ی ی: ی ȍ ٴ ( Ә ) ʪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪی ȍ ʪ ی یی ی ʪ ی ی Ȫی ʪǡ ی ی И ی ٴȓ ی ی ȍ Ә ʪ یی ی ʪ یی ی Ȫی ی ʪ۔ (ی یʡ ۲۹ ی ی)

ی ی ی

ی ی ی ͘ی ʪی ʪ ی ی ی ی ی ʓ ی ی یǟ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱) ی 柡 ی ی ǐ ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی Ȫی ی Ȫ ј ی ی ǐ ی ی ġ ۔

(۳) یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ̪ ی ۔

(۴) ǁی ی ѐ ی۔

(۵) ی یی ̪ 柡 ی ی ۔

(۶)ی ی ј ی ی ۔

(۷) ی ی یی ؓ ѓ ۔

(۸) ی ی Ȫی ی ʪ ی ۔

(۹) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱۰) ی ᘪ ی ( ی ٴ ی ی ی ی ݘ ی ی) ! Ȑی ( ٰی ) ( ی ی) ی Ȫی ی ی ی Әی ۔ ی ی Ȫی Ә  ی ی ی ی  ی--- ی ( ی ) ی ۔

(۱۱) ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ̪ ی ی ی Ȫی ی --- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی --- ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ( ی ی ۴۸ ی)

$ $ $

 

----------------------------------------

10 : 99 ی 1436 ی ǘ 2015