اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
امام ابوحنیفہؒ کی فراست
: مفتی امانت علی قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ6، جلد: 99 ‏، شعبان 1436 ہجری مطابق جون 2015ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | فقہی احکام ومسائل | | متفرقات |
ی ی

ی ی

 

 

: ی ی ی

ی ی

 

ی ی И ʪǡ Ԙ Ԙ ی ی ʪ Ț Ț Ȫی ی ʪ یی ی  ی ʡ ی И ی  ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ј ی ی ی ی ی Ț ی ی (ی ۱۵/۴۵۹) ی Ȫی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ۱/۹۱) ی ی ی ی ǁ ی 䘪 ی ی ی ی ǁ ی 䘪 ی ی ی (ی ۱۶/ ۳۶۹)یی ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ۱/۴۲) ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ( ی ی ۱/۱۵۵)

ی ی ی ی И ی И ی ی ی ی ی ی ییی ی ݘ ی ی ی ݘ ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی ی ѡ یʡ یʡ ی ی ۔

͘ی ی

ی Ț Ϫ Ϫ ی ʪ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ʪ ͡ ی ی Ȫی ی ʪ ی ʪ Ǎ ی ی ی ی ییǟ ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ǡ ی  ی ی ی ᚘ ی ǡ ی ی 捪 ʪ ی ǐ ی ی ی ی : ǟ! ی: ǁی یی ی ی ʪǡ ʪ ی ۔ ( :۲۵۵)

ی ی ی ʪ Ȫی ی ʪǡی ی ی ی јǡ ی ʪǺ ی ی ی ʘ ی Ԙ ʪ ی ی ی یی یی ی ʪ ی ی ʡ Țی Ԙ ۔

ʘی ی ی

ی ی ʘی ʪ ʪ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ǁ  ی ی јǡ ی ј ی ی ی ی ʘ ی ی Ȫǐ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ʪǡ ј ʪǡ  捪 یی ی ی ی ǁ ǐ 捪ǡ ی ی ی : ی ی 柡 ی ی: ی ی ی ی ی ی ی: ! ی ی ی ј ی ی ی ј ی ㍪ی ی ј ی ی ǁ ϐی ǘ ی Ә ǁ Ș ی ی ی ی: ɡ ی Ȫǐ Ȫǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی  یǡ ی ی ی ی ۔( :۲۵۱)

ی ی ی ј ی

ی ی ی Ș ʪǡ Ȫی ی Ȫی یی ی ی ʚ NJ ʘ ی ی ی ی Ț ȡ ی Ȫی !ی یی ̐ (یی) ی ǟ ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : Ǎ ی یی ی ی ی ی ی: ی ی ی یی ی ی ̪ : ی ی ǁی ᚘی ی ی یی 柿 ی Ȫی! ǁی ̐ ی یی ی ی ی ی ǁ 折 (ییǟ) (  ی یی ʪ) یǿ ی ی ی ی ی ǡ ǁ ی сی ј ی ی یی ј ی ۔( :۲۷۳)

ǁ ی

ی ی ی ј ǁی ǁی ǁ ی یǡ یϪ ی ی ی ǁ ی یǡ  ی: Ȫی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ǐ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ј : ǁی ی ǘ ی ی یی یی ٴ ٴ ǡ ǁ ی ی  ی ی ی Ț ی ی ی ј ۔( ی ی یی :۴۰)

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی И ʪǡ ̪ ی ی ی Ǎ ی ی ی Ȫی ی ی Ϫ ی : ی ! ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی 柡ی ی ᚘ ی ی ی э 柺 ǁی یی ی ی ی ی ی ی: ی ٴ ی ی ی ی ǁ ی ی ʪ ǐ ی ی ǐ ۔ ی ی ی ! ی ی ̪ ی (И :۲۴۴)

ی ی ی

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی: ی ی ٴی ی ی ی ی ٴی ی ʪ Ț ی ۔

ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ̐ Ә ی ی یϪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǁ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی Ϫی Ϫ ی یǡ Ϫی ی ی Ϫی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ǁ ی Ϫی Ϫ ǁ یǡ Ϫی ی ی ی ی ǐ ی: ǟ ی ی! :  ی ی ی ی ی ی! Ȫی : ! ی ی ی ی ی یǡ ی ی: ی : ! ی ی ی: ی ی ی! ی : ! ی NJ ی ی ی:  Ϫی ی ی ی: ی ǟ ی: ! ی ی ی ی ٴ یǡ ی ی ʐ ی ی ی ی Әǡ ی ی: ی یی ی: ǐ ی Ϫی ی ی ǁ ی Ϫی ǐ Ϫی ʪ ی ی ی Ϫی ʪ۔(И :۲۲۳)

ی ییٰ ی یǟ

ی ٴٴی ی ی ی ی ǐ ی ʪی ʪǡی ی ی ǡ ǐ : ی یی( ی ) ی ی ییٰ یǡ ͘ ی ٴ ی ییٰ ی ی ی ی ǟ ی ǁ ی ی: ی ییٰ ی ی یǟ ی ی:ؔ ی ʪی ی یؔ ی ی ی ی ی ی ییؔ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ʪیؔ ی ی ی Ș ی ǐ ی ی ی ی ی یؔ ی ی ی ǟ ǁ ی ʪ ی ʪǡ یؔ ی ی ی یǺ 柡 ʘ ی Ԙ ی ی Ә ی ی ی ییٰ ʘ یǡ ی Ԙی ی ی ی ی یǡ ی یی ی ی 捪  یǡ ی ی یǡ ی ǁ ۔ (И :۲۳۴)

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ̐ Ȫ یǘ ǟ ی ʪǿ ی: ی Ә ی ی ǡ ǁ ی ʪ ی ǁ یǡ ی: ǟ ʪ ǟ ј ʪ ی ی ی یǡ ǁ ǐ ǐ ی  ǟ ی : یǟ :ǟ ̐ ی ی ی ی ̐ ͘ یǺ یی ̐ یǡ ی : ی Ԙ ѡ ی ی۔ (И :۲۳۹)

ǘ Ș ی

ی یی ی ǘ ی ی : ی: ی ی ی: ̪ ی : ی ǐ ی ی ی ǡ ی ǘ : ی ʪی ی ی : ی ٴ ی ی ی ! ǘ ی ی: ی ǁ ی ͘ ی ǟ ی: ی ͘ی یǡ ǘ Ș ی (И :۲۳۶)

ȍ ی ی ی

ی ی ǟ ی یǡ Ϙی ǟ јی ی یی ی یی ی ی ی ǟ یی ی ی یی ی ی Ә ی ۔

ی ی یی ǡ ی ǟ ˜ ی 捪 ی ی ی ی یǁی ی ǁ ی ی ی یی یǡ ی ی ی ǁ ی ǟ ی ʪی ی ʘ ی یی ی ی ʪ ی ی ی: یی ی ޡ ی ʪǡ ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ۔ (И :۲۵۱)

ȍ ی ی ی

ی ی ی ی ǐ ی ٴ یی یی ޡ ی یی ی ی ј ی یی ی ی ǐ ٴ ی ޡ ی ʪ ی ی ی 捪 ی ی ی ǁی ی Ә ی: ی ی ј ی ȍ ی ј Ȫ ј ی ǁی ǡ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ۔(И :۲۵۳)

ی ی ی

Ș ی ی ی ی ی ی ی یی ʪی ی ی ی ی ی ی یی یی Ȫی ی ی ی یی 柡 ی ی Ȫی ی ی یی یی ی ی ی Әǡ ی ǡ ی ی ییٰ ی ʪ ǟ ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ͘ یǡ ی ی ǘ ǡ ی: یǡ Ȫی ی ̪ ی ۔(И :۲۵۵)

$ $ $

 

-----------------------------------

6 : 99 1436 ی 2015