اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
صحاحِ ستّہ تعارف وخصوصیات (قسطِ سوم)
: مولانا اشرف عباس قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9‏، جلد: 98 ‏، شوال‏، ذی قعدہ 1435 ہجری مطابق اگست‏، ستمبر 2014ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | تبصرہ وتعارف کتب |
ی

ی

( )

: ی ی

 

ی ی : ۔ ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ǁ ی ی ۔

Ȫی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی۔ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی:

ی ی ی ی ݪ ݘѡ ی ی ٰ ی یٰ ی ɡ ی Ǫ ی ی ی ی ی ٰǡ ی ی ی ی ی ٴϡ ی ٴ یٰ ی Ӫ Ȫ ی ݪ ی ی ی ی ی ی ی یϓ ( ۱/۲۳)

: ی ی ʘ ی ʘ ݘ ی ی ی ی ی ۔۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ǁ ی ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ۔ ی Ț ی ̪ ی ی ی ǟ ʘ ǡ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ǐэ ǁی ی ʪ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ᘪی ی ǁی Ȫی ی۔

ی ی ی ی ی ʪ ی ی Ӂی Ϙی ۔ ی:

۱- ɓ ی ی ی ی ی یٰ یی NJی ǘ ی ۔ ی یٴ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј ی ۔ ǟ ۲۷۵۴ ی ی ʪ یǐی۔ ی ی ی ی ی ی ۔

И ی ۲۰۱۴/ ی ی ی Ț ی یǡ ǁ ی ی ی ی Ț ǁی یی ی یی ی ی ی ی ی یʪ۔

۲- ɓ ی ی Ȫی ی ی ۴۱۵۴ ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǁ ʪ ی ی ی ی۔

ی ی

ی ǡ ی ی ی ğ ی ی ۔ ی ی  ۔ ٴ И ی ی ʪ ϐ ی ی یی ی ی ی ی ی И ی۔

۱- ی ɓ ی ی ی (۷۴۸) ی ی ی ی ʪ ی ۔ ی ی ( ۸۴۱) ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ٴ 捘ی ۔

۲- ی ɓ ی ی ی ی ( ۶۴۳) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ʘ ʪ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۳- И ɓ ی ی ǟ ی (۱۳۰۷) ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ۔ ی ی: Ǔ ( ۱/۳۶۳) ی ی ی ی ی ی یی ی 捘 ۔

۴- ی ɓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ۔ ی ی Ȫی ۱۸۷ ی ی ی ی ۔

۵- ɓ ی Ϙ ی ی ی ی ی ј ی یǘ ی یǐی ۔ ی ʪ ی ی ی Ȫی یǐی ۔ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی јی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј یی ј И ی۔ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی ᘪ ی ی ۴۰۱ ی۔ ۴۰۱ ی ی Ȫی ی ی ی ۔

یی ی Ȫی ᘪ ᘪ ی ѐ ی: ی ۵۰۷ ی ی ۶۴۲ ی ی یی ی ǘѡ ی ی ی ی Ȫی ی ᘪ ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ۔ ( ی یˡ ی Ϫی ۴۹۸)

ی ی ی ی

ی ی Ԙ ی ی ی ј ی ی یǁ Ȫی ی ی ۔ ی ј ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ϫ ی ی Ϫ ۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ۔ ی ј ی ۔ ی ی ۔

ی ی ѐ ی ی ʪ ی ی ی ی۔ ی ی ی۔ ی ی ی:

ی ی ǟ ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی یی ǡ ی یɓ ی ی ی ی ( یˡ ۸)

ی ی ی

ی ی ی

ی ی ی ی ۔ یی ی ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǘڡ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یییٰ ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی۔

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی۔ ی ǘ ی ی ی ی۔ (ی: ی ی:۲۲۶۰)

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (ی ی یی: ی یɡ ی ی ј ی ی ی )

ی ی

ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی۔

ی Ȫی Ϙ ی یی Ȫی ی ی یǟ ی ی یǟ ی ی۔ یǟ ǐ ی ی ی یǟ ی ی ۔ ǐ یǟ ی ی یǟ ی ی ۔ ی ǁی ی یی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ (یی: ی ی ۲۸۴-۲۸۵)

ی ی ی ی

ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ۲۶۷ ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی И ᘪ ی:

ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ʪ ی ی ǟ ی ی ی ʪ۔ Ȫی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی -۲۲ (۲) - ۵ (۳) ی -۱ (۴) ی -۱

ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی۔ ( ی ۱۱۹)

ی: И ی ی 捘ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ٰ ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ( ی ۳/۳۵۷) ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ͘ ی Ә ی ی ی ی یǟ ی ی ی (ی) ј ی۔

ی ی ی

ی ی ی ۔ یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ۔ (یی: ی ̡ ی :۱۰۵۶)

ی Ȫی ی ۔ (یی: ی :۵۰ ی :۲۴۹۰)

ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ (یی: ی :۳۲۹۲)

ی ی Ȫی ی ی ϓ ی ј ی ی: ٰǓ

ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی И ی И ی یǐی۔

ی ی ی ی ی ی ی: : یٴ ٰ ی Ó ( ǐ ی ی ǐ ) (ی ی: ی ی ی ی)

%%%

 

--------------------------------------

8-9 : 98 ی 1435 ی ǐ 2014