اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ہمارى وادى گل پوش
: مفتى محمداسحاق نازكى قاسمى
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 11 ، جلد: 95 ‏، ذی الحجة 1432 ہجری مطابق نومبر 2011ء
: | حالات حاضرہ | | اجتماع ومعاشرت |

 

:

 

ٓ ؎

! ٔ

ǁ ǁ ۔ ʡ ʡ Ȫ 柡 柡 ٓ ۔ ǁ ǁ ߪ 쟡 쟺 ǟ Ȫ ٓ ؒ ؎

ٓ ٓ

ǡ 쟡 Ґ ۔ Ԑ ߪ ǟ 쟡 ǚǟ ۔

Ϫ ǟ Ȫ ǁ ٓ ߪ ٰ ؒ ǐ ؎

ٓ ٓ

ؔ ٓ ʪǡ Ȫ ǐ () ۔ ǟ ؎

ǟ ǟ NJ ٓ 柡 柡 柡 柡 ߪ柡 ߪ Ӛ柡 柡 柡 柡 ̐ ǟ ǟ ǚ ٓ ǟ۔ 柡 ǟ ǟ ߪ ؒ Ȫ NJ ؎

!

ؔ Ȫ NJ ؎

ؔ ؔ

ǟ ǿ! !  ǁ ߪ ۔ ߪ ߪ 쟡 ٓ ߪ ۔ Ϫ ǟ ǚ Ӛ ʪ Ȫ 쟡 ߪ ٓ ۔ Ȫ ǁ ٓ ߪ ۔ ʪ 䐚쑑 Ț ʪ Ȫ ߁ ۔ 䐚 ǁ Ȫ ۔

۔

ʪ ʪ ٗ ٔ ʪ Ȫ ǟ ǟ ٓ ؔ ؎

ǟ

ʪ ߚ ̪

ǟ ʡ ԡ Ӂ Ȫ ؒ ؒ ѡ ؒ ѡ   ؒ ٔؔ ٓ Ϫ ۔

  ۔

ʪ ߪ ۔ ۔ ̪ ۔ ٓ ؎

ٓ

ʪ

ǟ ߪ ۔ ǁ ʪ Ț ʪ ۔ ǟ ǟ ۔ ǟ ۔ Ϫ Ӂ ( ) Ȫ 쟡 ӊ  ۔ ߪ Ґ ٓ ۔ ъ NJ ǐ ʡ ۔ ߊ Ȫ ۔

Ϫ ъ   ۔ 쟡 Ϫ Ϫ 쟡 ȍ Ǒ ۔ ۔

  ۔

ٓ ʪ۔ ٓ ʪ ٰ ؒ ǟ NJ ۔ ٓ NJ ؒ ǟ ǐ ٓ̐ ؒ 쟡 Ϫ ؒ ǡ ʡ ʪ ʪ ( ٔ ؒ ؒ) ߚ ٰ ǡ ؒ ϡ ؒ   ؒ ɡ   ؒ ٰ ؒ ؒ ٰؒ ǟ ۔ ǟ ϡ ̪ ۔ ʪǡ   ٓ ʪ۔

  ʪ۔

؎

ʪ

ٓǟ

ߚ ʪ 柡 ʪ۔ ٓ ؎

ǟ ʪ

ٰ ʡ ʡ ٰ 쟡 쟡 Ȫ

ٓ

٭٭٭

-----------------------------------

11 : 95 ی 1432 ی 2011