اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ
: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم‏، شمارہ: 11، جلد:101‏، صفر -ربیع الاول 1439ہجری مطابق نومبر 2017ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | اردو ادب | | منظومات |

ی ی ی ۃ ی

: ی ی ی

 

ی ٴ

ی ی ی ی ی

ј ٴ ی ی ی ј ی ی ی ۃ ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی

ۃ ی ̪ ǘ ی ی ی Ǻ ی ی ی柡 ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۱۹۵۱/ ی ی ی Ț Ȫی ی ی ی Ǎی ی ی ی یی ۱۹۵۸/ ی ٴ ی ǐ Ǎی ی ٴ ی ی ʘی ی ی ۃ ی ی ی ی ی ǐ ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی 捘ی ی۔

ی Ȫی ی ʘ  ی ی ۱۹۷۲/ ی ʘ ی ٴ ی ʪ ǟ  ی ʘ ی ی یی ʪ ی ی ʘ  ی ی ی ʪی Ȫی ی ی И ʘ ی۔

ј یٰ ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ǘیی ǟ ی ی ی ی ʪی ی ٴ ی ʪǡ ԡ ی ی ی ی ی یی ی ی Ț ی ی ی ۔

ی ی ǁ ی ی ی ǟ ی ی ی ی ʪǡ ی ی Ȫی ی ی ی ۃ ی ی ی ی ǘیی ی ی ی ی ی یǐی ʪǡ ̪ ǘ ی ی ی ی ʪی۔

ی ی ی ϐی ʘی ی ʪ ی ʪی۔

ی ی ی یی ی ی یϓ ی ̪ ی ی ی Ȫی ی ی ۃ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ Ȫ ی ی ʪ: ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی 捪 ی ی

یی یی ی ʪی ی ی ی ی ی۔

(1) ی ی ۹/э ۱۹۴۰/ ی ʪی ۱۹ ۲۰/ی ۲۰۱۷/ (۲۲ ۲۳/ ۱۴۳۸) ی یی ی ۷۷ ǁ یی ۔ ی ٰ ٗ ٗ ی ê ی ê ی یی ی

یٰ ی ǘ ϐ ی ǘ ј  Ț ی ی ی! ی!

 

ٴ ی

ی ی

 

یǟ ǘ یǟ ی

ی јی ی ی ی یǟ

 

ی ی ی ی یǟ

ی ǟ NJی ی ی ʘی یǟ

 

ی ی ی یǟ

یǟ NJ ʪ ی

 

ی ی ی

یǟ ی یǟ ј ی

 

یی  ̪ ی

ی ی ی

 

ǐ Ȫ ی ی ǐ ی ǐ

یǟ

 

ی یǟ ̐

ی јʡ یǟ

 

ی ی Ϫیی یǟ

ј ی ی یǟ ی ی

 

ی ǟ ی ی

یٴ ی ǟ ی

 

یǟ NJ ی ǟ ی

یی یǟ

 

ی ٰی ی ی ی

ی ی ؔ

 

ی ی ی

ی یؔ ی ی Ț ی

 

ی ی ی ǟ ی ی ی

ؔ یی Ӎ

 

䘪 ǟ ی ی

ی ی ǟ ؔ ی

 

ǘ ی

یؔ ȁ ٴ ی یǟ

 

ی ፘ ی ی یǟ

یؔ ی یؔ ی ѡ یؔ ی ی یǟ

 

ؔ یٴ ؔی یǟ

یؔ یǟ ی ؔ یǟ

 

یٰ ی ی یǟ

ی یؔ ی ی

 

ی ی ی یی ی

ی ی ؔ یǟ ی ی ی ی

 

یؔ ی ی

ؔ یǟ ی ی ی

 

ی ی ی ی ی

ی یǟ ʘ

 

ی ی ǟ ʘ

ی

 

ی ی ی ی

ی ی ʪی ی ی ی

 

ی ی ی

ی ̪ ٴ ی

 

ی ی ی یی ی ی ی

ی ی ی یǟ

 

ی ی ی یǟ

ی ی ی ǟ ی

 

ی ی یǟ ی

ؔؔ یؔ ؔ ی ǟ ی

 

ی یؔ ی ǟ ی

یؔ ی ی ؔ

 

ی ی ی

ی یٴ یی ی

䘪 ی ی ی ی ی

 

* * *

--------------------------------------------

(۱) ؒ ی ی ی ی ی ۃ ی ی ی یٰ ؒ ی ǐ ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ǟ ی ی Ȫی۔

 

 

--------------------------------------------------

: 11 :101 -ی 1439ی 2017