اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حرمت مصاہرت
: مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ7، جلد: 89 ‏، جمادی الاول‏، جماد ی الثانی 1426ہجری مطابق جولائی 2005ء
: | ادارتی مضامین | | فقہی احکام ومسائل |

ی ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ϐی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ǐ ی ǐی ی ی ی ی ј Ә ی ی ۔ ی ی ی ʪ ی Ȫی ی یǐی ϐی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ͡ ޡ Ȫی ی Ә ۔ ی ی ی ی یی ǁ ی ʐ ی۔

ی ی ی ϐی ǐ ی ی ی ی ̘ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ǁ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ј ی ٴ ی ǐ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی یǐی۔

(۱) ی (۲) ی (۳)

(۱) ی : یی ی ی ی ͘ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی:

(۱) ی۔( ی  یی ǟ ی ǟ ی ی ی)

(۲) ییǟ ( ی ی یی ᚘی ی ᚘی ی ی ʘ)

(۳) ی ( Ӑی ی ǁ ی ی ǟ ی)

(۴) یǟ ( ی ǁ ǁ ی ی ی ی ی ی)

(۵) ی ( ی ǟ ǟ ی ی ی ی ی ی ی)

(۶) Ȫییǟ (ی یی Ӑ ی ی یی Ȫی ی ی)

(۷) Ȫیǟ ( ی Ȫی ی ی ی ی)۔

Ә И ی ی ی ی ی ی ۡ ی ی Ȫی ی Ә۔ ی یǡ ǁی ǟ ǁ ǁی یی یی Ә ی ی И ی ی Ә ۔

(۲) ی : یی Ϫ ی ی ی ǐэ یی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ٰ ǟ ی ǁی Ȫی ۔ یǟ ی ی ی ی ی ی Ș ȍ ی Ϫ ی ی ی Ϫ ی Ȫی (یی ی یی ی ی ǟ Ϫ ی ی ی ی ی ی Ȫی Ӑی ی ی ) ǘ ی ی ǟ ی И ی ی ی ( И  ) ی ی ی ی Ȫی ی ۔ یٴ ǘ ی ی : ی ی ȓ یی Ϫ ی ی ی ی ی ی ی۔

(۳) : یی ی ی ی ʡ ی И ی :

(۱) ǁ ی یی یی یی ǟ۔

(۲) ی ی یی یی ی ʪ ی ی ی ییǟ ͘ ی ٰ ۔

(۳) یی ی ǟ یی ( ͘ ی یی ٴ یی یی ی ی ی ی)

(۴) یی ی یی ی 捘ی یی ی ی Әی ᚘی ی Ȫی Әی ᚘی ی۔

ȡ (Ϫ ی) (ی ) ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی

ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی یی ی ییǟ ی ی ی ی ی ی ǡ Ș ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔(۱)

ی ی

ی ی ٴ ی ۲۲ ( ǁ ی ) ی ͓ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ͓ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ϓ ی ی ی ۔ ٰ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی۔

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱) ی یی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ی

ی : ی ی ․․․ ی ی ͘ ی ی ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی ی ی یٴ ی یɡ ی ی ǘ (:۲۰ : ۶۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ۔ ی ی ی ͡ ی ی ی ј یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۱) ی ی ی ی ی ی ی ۔ (۲) ی ی ی ی ی ی ی ی ی (۳) ی ј ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ǁی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ․․․ ی ی ی ی ی ی ϓ (:۹ : ۱۲۸)

ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ϡ ی ی ۔ ی ی ј ی ی یی ی ی(۲) ی ی ی یی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ǁی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ․․․ ی ϓ (:۴ : ۸۰)

ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ᘪ ی:

․․․ ی ( :۲ : ۲۲۶) ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ᘪ ی:

͡ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ј ی۔

Ș ی ی ǁی ی ͘ ی ᘪ ی:

() : ی یی یی ی ی یی․․․ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ی ۱۴۱۲ : ۴۹-۵۰)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی (یی ی ی ) ی ی ی(۱) ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ (ی ) ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ͘ ی ی ۲۳۰ ی ی ᘪ ی ǁی ی ی ᘪ :

: ی ڡ ی ی ڡ ی ی ٰ ی ی ی ․ (:۳ : ۱۴۸ ی ی ی)

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 捘 ٰ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ȡ ی ․․․ ͓ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی․ (ی یѡ :۶ : ۱۱۲ ی ۱۳۱۳)

ی ( ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی) ی ی ی ی ی ی۔ یی ․․․ (ǁ ی ʪ ᘪ ی) ٰ یٰ ͓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ᘪ ی:

ی ی یٰ ٰی ی یٰ ی ی ی ی ی ϓ ( ی ی ی ی ͘ :۱ : ۳۳۹)

ی ی یٰ ٰی ی ی ی ی ٰ (ٴ ) ʘ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ۶ ٰی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی: ͓ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ϓ یی ی ی Ȫی ۔ ǐ ی ی  ͓ ی  ͓ ی ی Ȫی ی ی ی ʪی۔

ی (ی ی) ی ی ͘ ی ی  ی ی ی ی ǁی یی ی یی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی ǐ ی ی Ӂی ی Ȫی ی Ә ʪ۔

ی

И ی ی Ǎی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ ی ی ʪ ی ی И ی ی ی ی Ȫی 捘 ی ی یی ی ی ی ی ی ۲۲ (یی ) ی ی Ә ی ی (ی ی ǁ یǟ Ȫی ͓ ی ی ی ی ی ی Ә ) ی ی ی ᘪ ی:

ٰ

: ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ٰ یٰ ی ٰ ی ی ی ی ․․․ ی ی (ٰی ͡ ۱۱ : ۷۹ ۱۸۶۶)

(ی ی ی ) ی ی ی Ȫی ی ی ی ѡ ϡ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی ʪ Ȫی ( ی ی ) ی ی ی ی ᚘ ی یی ی ی ی ۔

ی ϡ ی ی ژ ی ی یȡ ی ݡ یѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ᘪ ی:

ی ی ʡ ی یٰ ی ی (ی ی ی ی ی :۳ : ۱۸۰)

ی یٰ ی ی ی ی ی ۔ ( ی ی ی )

ǁی ی ی ی ی ᘪ ی:

۵۳۵۵ - : ی

یی ی ی یٰ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی یȡ یییٰ یѡ ɡ ی ᘡ ی ѡ ی ی ی ی : ی ی ی ی

یٰ یٰی ․․․ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی (:۷ : ۹۰)

ی یی ی ی ی ی یی ی (یی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی )

ٰ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ǟ یی ی ی ی ی ی یی ی ǁی یی ی ی ǐ ی ǁی یی ی ǟ یی ӡ ی یی ی یی ی ی یی ی۔ ی ی ی ʪ ی ی ۔ ی ی Ȫی یی ی یی ی ی ͡ ӡ ϡ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یȡ یییٰ یѡ یѡ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی (۱) ی ۔

ی ی یٰ ی : ǁ ی ی () ٰ ی ی ی Ȫی ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ֐ی ی ی (یی ǁ ی ǁی ) ی И ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی Ș ی ᘪ ی:

ی ی یٰ ی یٰ ی ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی ی (͘ :۳ :۵۱)

( ی ی ی ی یی ی ی ) ی ی یی ی یی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ͡ ی ی ی ی ј ʪ ی ی ۔ ی ی ʘ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

$ $ $

______________________________

7 : 89 ی ی ی 1426ی ی 2005