اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دارالعلوم دیوبند كے شیخ ثانی حضرت مولانا عبد الحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
: مولانا نور عالم خلیل امینی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم‏، شمارہ: 11، جلد:101‏، صفر -ربیع الاول 1439ہجری مطابق نومبر 2017ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | اخلاق وآداب | | احسان وتصوف |

ی ی ی

ی ۃ ی

۱۳۴۷/۱۹۲۸ ۱۴۳۸/۲۰۱۶

: ی یی

ی یی ی ی ی

ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - :۳۰/ی - ی ی ٓ ۱۴۳۸ ۳۰-۳۱/ ۲۰۱۶ی ی ی ߊђ ی ی ی Ӂ ی ی ی ǟ ی ی۔ ۔ ٴ ی ۹۱ ٴ یی ۸۸ ʪ ۔ ی ی یی ی ۃ ی (۱۲۹۵ /۱۸۷۹ - ۱۳۷۷/۱۹۵۷) ی ʪ۔

Țǁ ی ی یی ʪ Ꮑی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی (wheel chair) ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ ی Ț یی ی ی ʪ ی ǁی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ʪ ǁ ی ʪ ǐ ی ی ی ی Ȫی   ی ۔ ǁی ی ی ی ʪ ی ی ی Ț ی ʪ:

ǟ ی

ی ϡ ی ی

ی ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ʪ ǁ ی یی Ț Ț ی ی ϐی ی ǁ ی ی э یǟ ی  ʪ ی ی یی ی Ȫی ی ǁ ۔ ی ی یی ی ٔ - ی ی ی - ѐ ǁی یی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ؐ ؓ ی ی ییی ی ۔ی۔

ǟ ی ǟ ߪ

ی ǟ ߪ

ی : ی ی ٓ ۱۴۳۸ ی ی ی  ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ǚ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ʪی ی۳ ۵۵ یۃ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ ی ϐ ی ی ʪ۔ ی ی یϐی ʪی ی Ȫی  ʪ ؒ ی ی ʪ ی ی  ʪ ی ʪ ی Ȫی Țی ʪی ی ϐی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی Ȫی  ʪ۔

ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی۔ ߍ ی ی ی ی ی ی یی ̪۔ Ȫی ی ی ʪǺ ی ǁی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ǐ ʪ ی ی۔ی ی ی ǁی ی یی ی  ǟ ی ی ی ٴ ی ی  ی ی ی۔

 

ی ی ی

ی ی ی ی

(ؔ ی ǟ)

* * *

ی ۃ ی Ӎ ʪ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ߪ ʪ۔ ی ϐی ی ʐی ی یی ی NJ ی ی ی ی ʪی۔ ی یߪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʪی۔ ی ی ʪ۔ ی ی ǁی ʪی ʪ ی ی ʐی ی ییی ʪی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ʪی ی ی ی ʪی ی ی یی ʪ۔ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ϐی ۔ یی ی ی ʪی۔ ѐ ʪی ʪ۔ ی ی ی ی Ȫی ʪ Ȫ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ʪ ی یی ی ی ǐی۔ ی ی ی ʪ ی ی ̪ ی ی ی ʪ: :

ی ی ی ی

ی ی

(ؔ ی)

ی ۱۳۹۰/۱۹۷۰ ی یی یё ۃ ی Ț ی ی یی ی ی ʪ ی یی Ț یی ۃ ی یی ی ۔ یی ی Ϫیؒ (۱۳۳۷/۱۹۱۸ - ۱۴۱۶/۱۹۹۵) یی یؒ (۱۳۴۸/۱۹۲۹ - ۱۴۱۸/۱۹۹۷) Ȫی یǡ Ǻ ی ی ی ی یی ی ی Ȫ ǁی ی ی ʪ ی ی ی ߪ  ی ی ٔ ی ی ی یی ی یǟ ߪ ی۔

ۃ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Țی ی یё ۔ ٴ 摑 ی Țی ی ی ی ی یی ی ʪ ǁ ی ۔ ؒ ʪ ۔ ی ی ʪ یی ی ی ǟ ی ʪ۔ ی ی ی یی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ϐی ی ʪ ٴ ی ی 某 ی ی یی ʪ ی ی ǐ ی Ȫی ی ی ی۔

ۃ ی ی ی ی ی ϐی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ۔ ۃ ی ʪ ǁی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی э ی ی Ȫ ی۔ ی ی ی ی Ӂ ی ʪی۔ ی ی ϐی ߪ ʪǡ ی с ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ߪی ی ی :

ߪ ی ǁ

㎐ǟ

( ؔ)

ی ؒ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ : ۱۵/ ۱۴۰۲ ۶/ǐ ۱۹۸۲ یی ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ؒ ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ʪ ǁ ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ѐ ٓ ی ǁ 暡 ی ۔ ۔ ϡ ی ی( ی ی ی ی ی یی 㑑ی ی ʪی ) ی یی ی ی ( ʪǺ ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ߍ ی ی ʪی ی ʪ ی ی ی یی ی ʪی) ی ߍ ی ی ʪ:

ۡ ԡ ی ی

ǟ ی ǁ ی

(ی ؔیъی)

ی Ϫی ʪ ی ʡ ǡ ߊ ʪ ʪ ی ѐی ی ʪ۔ ٴ یی ۵۴ ٴ ی ۵۵ ʪ ی ی ی ʪ ی ی یی Ꮑیѡ ̐ ی ی ߍ ی ی ی ی ی ǁی э ۔ ߍ Țǁ ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ǁی ߚ ی ی ߪی ی ߪ ی ی ی ۔ϐی ی ی ی ی یی ی ʪ ۔

捪 ی

ی ʪی Ϫ ی Ϫ ی

( ؔ)

ی Ț ϡ ǁی یی ی柡 ی ϐی ǐی ی ۔ی ʪ یی ʡی ی یی یی ی Ȫی Țی ی ی ی ی ʪی ی ǁی ϐی ی ی ی ی ʪ۔

ی یی Ӎی ی ی یی ی ی یی ی ߪی ʪی ی یی ی ی یǟ Ț ʪی ی ʪی Ȫی ی ۔ ۃ ی ی Ȫی ʪ ی Ȫی ʪی ی ی ߪی ی ʪی ی ʪǺی ی ی ی ی Ț ߊ ی ʪ Ț یϐی ʪ ی ʪ۔ ی ی ی Țی ی ʪ ی ǁ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ یی ̪ ی ی یی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ǐ ی Ȫی ی ߪ ی ی ی ی ؒ ی Ȫی ʪ:

ی ǡ ی ! ؔ

Ȫی ǐی ی

(ؔ ی ی)

۱۴۰۲/۱۹۸۲ - ۱۴۳۸/۲۰۱۶ ۳۵ - ۳۶ ی ی ǁی یی یی ی ی ۃ ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ̪ ۔ ی ی ʪی ی ! یی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ٔ ی ی ߪ ߍ ی ی  ی ی ی Ȫی ѐ ی : ی  ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی   ی ی ǁ ߪ ی ی Ǎی ی ی ی  ی ی ʪ ی ی یی ی ی  ǟ ʪ ǟ ی ۔

* * *

یؒ ی ی یی ё сیԑ ٔ ϑ ی ʪǡ ǟ ڒ ی ё ی ǟ ی ̐ی ё ی ی ǡ ǟ : ۶/ ۱۳۴۷ ۱۷/ ۱۹۲۸ ؒ ی یی ی۔ ی ی یی ؒ ǁی ی ی ی ̐ ی ߪی ی ی ۔

ی ۃ ی ی ی ی ǁی ی ییԡ ی یя ۱۹/ی ۱۹۳۵ ߪ ߪی ٴ ی ی ۱۲/ی ۱۳۵۳ ی ۔ ی ی ۱۳/ ۱۳۷۳ ۲۱/ی ۱۹۵۱ ی یʪ۔ ی ی ی ٴ یی ی(۱۹) ٴ ی ی(۲۰) ی ۔ ی ی ی ( ǁی ی ی ߪی ) ی ی ی ۲۶ ʪی۔

ۃ ی ǁی ی ǁ ٔ ̐ی ё 㑑 ی ی۔ یё ی 㑑 ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ؒ(۱۳۳۲/۱۹۱۴ - ۱۴۰۵/۱۹۸۴) یؒ (۱۳۲۴/۱۹۰۶ - ۱۴۱۵/۱۹۹۴) یؒ (۱۳۱۳/۱۸۹۵ - ۱۳۷۹/۱۹۵۹) ی ؒ (ی ۱۴۰۳/۱۹۸۳)ʪ۔

ی ی ی ʪ Ȫ ǟ ؒ (۱۳۰۱/۱۸۸۴ - ۱۳۸۱/۱۹۶۱) ی ی Ț ʪ۔ ؒ ؒ 恪ی Ȫی ʪ ی Ȫی ʪ ی ( ؒ ) ϡ ی ؒ ی ی ʪی ؒ ǁ ی ʪ۔ ؒ ی ǁ یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǁ ی ؒ ی ی ǁ ߪیǡ ǟ ʪ۔

ʪ Ȫ ی ؒ ی ی ی ی ؒ Ȫی ی ʪ ی - ی ی - ی ی ی ی ی ی ی ؒ ۱۳۱۳/۱۸۹۵ - ۱۳۹۲/۱۹۷۲) ѐ ی ی ؒ (۱۳۱۴ /۱۸۹۶ - ۱۳۹۹/۱۹۷۹ ) ی ؒ( ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶ - ۱۳۷۳/ ۱۹۵۳ ) ی ۔ ی ǡ ی ی ߪی ی ی ی ʪ ؒ ی ی ʪی (۱۲۸۰/۱۸۶۳ - ۱۳۶۲/۱۹۴۳) ی ʪ ی ی ی یی ی ǁی ϐی ی ǁ ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ț Ț یی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یؒ (۱۳۱۹/ ۱۹۰۱ - ۱۴۱۲ /۱۹۹۲) ی ی ی Ӂ ی ی ؒ (۱۳۱۵/۱۸۹۸ - ۱۳۹۲/ ۱۹۷۳) ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ٴ ی ی۔ ی ی ؒ (۱۳۲۳/۱۹۰۵ - ۱۴۱۷ /۱۹۹۷) ی یؒ (۱۳۵۵/۱۹۳۶ - ۱۴۲/ ۲۰۰۲) ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ : ی یی ی ǟ ی ی ߍ ی ی ۔ ǟ ی ٴ ی ی ییی ی ǟ ی ی یی ی ̐ی ی ی ی۔ ی ی ی ی یߪ ۔ :

Ÿ Ÿ ی

ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ۃ ی (۱۳۰۲/۱۸۸۴ - ۱۳۷۳/ ۱۹۵۳) ʪیؒ ی ǁ ی ی ʪیؒ ی ی ʪ Ȫ ی ی ʪی:

ی ǟ ی

یǟ NJی

ؒ ی ی ی ی ۔ ۱۳۷۳/ ۱۹۵۳ ی ی ی یǟ ٴ ی ی ی ۔ ۱۳۷۴/۱۹۵۴ی ی ۔ ی ی ی ̪ یߪی ی ٴ ی ی ǁ ǁ ی ʪ ی ی Ȫی ǁ ی ʪ ۔ ی ی ی ی یی یʡ ی یی ی ی ی یǺ   Ȫی ی ی ی ی۔ ؒ ی ی ی ʪی یی ی ی ی ی ʪ ؒ ی ʪ۔

С ی ی ی ی С ی ی ی (۱۳۰۰/۱۸۸۲ - ۱۳۷۴/۱۹۵۴) ʪ ی ی ی ی۔

ی ی یی ۃ ی (۱۳۰۴ /۱۸۸۶ - ۱۳۸۷/۱۹۶۷) ʪ ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی یی ی ʪی ی ی ی ی یی ʪ ی ʪǡ ی ʪ ی ی ی ی ʪی ی ٴ ʪ ٔ ی ی ʪ۔ ؒ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ٴ ی ی ی ی ʪ: ی یؒ (۱۳۲۳/ ۱۹۰۵ - ۱۴۰۰/۱۹۸۰) ی ی ٓ ی ی۔ ی ییؒ(ی ۱۳۸۸/۱۹۶۸) ی ۔ ییؒ( ۱۳۱۸/۱۹۰۰ - ۱۳۸۳/۱۹۶۳) ی۔

ؒ ٴ ی ی ی یی یی ی ی ی ߪی ی ی ی ی ʪ یی ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ۴۵ ی ی ی ۴۸ ی ی ی۴۶ ی ۴۷ ی ی ی ۴۶ ی ی ۴۶ ی ۴۸ ی ۴۶ ی ی ۴۹ ی۔ ی ۵۰ ی ی ʪǡ ی۵۰۱۰۰ ʪ۔

ی ی ی یϪی (۱۳۱۵/ ۱۸۹۷ - ۱۴۰۲/۱۹۸۲) ی ی ی (۱۳۱۹/۱۹۰۱ - ۱۴۱۲/۱۹۹۲) ی ی (۱۲۹۳/۱۸۷۶ - ۱۳۸۳/۱۹۶۳ ) ʪیؒ ی ʪ Ȫی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی (۱۳۱۵/۱۸۹۷ - ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳) Ȫی۔

* * *

ی یی ϐی ی ی ޒӑ یǡ ǟ ۱۳۷۵ ǐ ۱۹۵۵ ۱۳۸۸ ۱۹۶۸(۱۶) یی ی۔ ی یی ی ی یی ی ̪ߪ یی ٔ یǑ یی ی یی ی ۱۳۸۲/ ǁی ۱۹۶۳ ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳ ۔

یǟ ǁی ی ʪ Ȫ ی ǟ ۱۳۸۸ ۱۹۶۸ ۱۴۰۲ ۱۹۸۲ ی ی ʪ ʪ ی ی (۱۴) ی ۔ یǟ ی یی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی یǟ ϐی э ʪ ی یی ϐی ی ی ی ی ʪ ی ǁ ʪ ϐی ی ی ی ߪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ț ی ی یۃ Ț ی ی یی ی ی ی ʪ ی ی ۔ ی ʪ Ȫی Ȫی ی ی 柺 ی ی ۱۴۰۲/۱۹۸۲ ی ی ی ی ی ی ؒ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ؒ ǁ یǟ ی ی۔ Ȫی ی ی ی ǁ ̐ی ё ی ǁ ǁ 䑑 Ȫی ی ی ی ی ǁ ی ی ۔

ی ۱۴۰۲/ ǐ ۱۹۸۲ ی  ǟ ی(۳۴) ی ی ی ی ی ی ۔ ی (ǟ ی ی ی ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی

ی ی ی ی ۃ ی ۃ ё ی ی ی یی ߑ Ȫی ی۔ ؒ ߍ ۔ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ѐ ǁ Ȫی ʪ ی ӡ ی ی یی Ȫی ʪ ی ۔

* * *

ؒ ی ی ی ی ی ی Ϫی ی یٴ ی ٴ ی ʪ ی ۔ ی ۱۴۰۳ ۲۴/ی ۱۹۸۲ ʡ ۵ ۴۰ ی ی ی ی ی ٴ ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ؒ (۱۳۳۹/۱۹۲۰ - ۱۴۲۶/۲۰۰۵) ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪی۔

* * *

ǁ ی یǟ ی ی ی: ی ی ȡ ی ۔ یǟ ی ی Ȫی ی ی : ی ی ی۔

ۃ ی ی ی ی ی ٔ ی䑑 ی ی ʪی۔ ی ی ی ی یǟ ی۔ ی ی یё ٔ ٔ ی ی ی ی ۔ یی ی ӑ ی ی ی یǟ ۔ ی ی ی ی ی۔ Ȫ ی ی ی ی۔

* * *

ۃ ی ʪ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ߍ ی ʪǺ ی ی ی ʪی۔ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪǺ ی ی یی ی ʪی ی ی ۔

ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ʪی یی ی ی ی ʪ ۔ Ț ߪ ی ی ۔ ی یǟ ʪ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ ی ʪی۔

ی Ȋ یی ʪ یی ߪی یی ی Ȫی ǚی ی ʪ ی ی ʪ ی ی یی ی ߪ ʪ ی 暪 яی ǡ ی ߁ ی ی ǚ ی ی ی ݡ ی ی ی ʪ۔ ی ϐی ۔ ی ی ی ʪی۔ ی یی ی ی ۔ ǁی یی ی ی ǁی ی ی ǁ ی ی ʪ ی ڡ ʪ Ȫی ʪ۔ ی ی ی ی Ȫی ʪ۔ ی Ǎ ʪ۔

ؒ ی ޡ ȍ ǟ ǟ ی ی ی ߪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی:

ȍ ǟ ی Ȫی ی

ی ی ǟ یی

(یؔ ی)

ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ̪ی ̪ی ۔ ی ؔ ی :

Ȫی ی

ی ی ی

ی ی ی ѐ ی ǁی ی ی ی ϐ ی ی ۔

 

یѡ ی ی ی ی ی

۹ ۶- ۷/ ۱۴۳۹

۲۸-۲۷ /۲۰۱۷

 

* * *

------------------------------------------------

: 11 :101 -ی 1439ی 2017