اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حکائی ادب میں حکایاتِ اولیاء کا مقام
: مولانا اشتیاق احمد قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ3، جلد:101 ‏، جمادی الاخری 1438 ہجری مطابق مارچ 2017ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | تبصرہ وتعارف کتب | | اردو ادب | | تاریخ و سوانح |
͘ی ی ͘ی ی

͘ی ی ͘ی ی

 

: ی ی

ی

 

͘یʓ ی ی ی: ی ی ͘یʓ ی ی ϐی ی ی Ȫс ی ی ǁی یی ی یی ǁی Ә ی ی ی ی  ی ی ی ͘ی Ϫ یی یی Ԙ ی ͘ی ی ی ی Ț ی ǐ Ț ј ی ی ی ی ǐэ ی ǘ یی ی ی۔ ی ͘یʓ ی ی ǁ ی ی یǺ ی ǐ ͘ی ی ی ی یی ی ی ϐی ͘ی ȓ ی ی ͘ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ی Әʡ ی ی ی ͘ی ی۔ ی ͘ی ی ی یی И ی ͘ی ی ͘ی یǟ یی ی ͘ی Ȫی ی ی ی ی ی: یٰ ی ی ی ͘یʓ ی ی ی ͘یʓ ی ی ی ی ی ی ͘یʓ ی ی ی ȍ ی ͘یʓ ی ͘ی ی ͘ی ی ͘ی ی ی۔

͘ی ی ی ǁ ی ی ی ٰی ѐ ی ݘ ی ٰی ی Țی یϓ ѐ ی ی ی ی ی۔ ѐ ی ی ی ͘ی Ȫی ی ی ی ͘یʡ ی ی ۔

ی ی یی ی ǘ ͘ی ی ی ی ی ی:

ѐ ی ͘ی ی ی Ȫی ی ی ی ѐ ی ۔(۴)

ѐ ی ی ʪ ی ј ی ی ی ی ی: : ی ی ییی ییی ( ی ی۷۷۱۴)

: ǁ ی ی ی: ی ی ی ی ͘ ی ی ی یٰ ͘ ی ی ی۔

ی ی ی :

ی ی ی

(ʪی ی ی ӡ ی ی )

ی ی ی ی ی 捪 ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی Ǎی ی 柺 ̪ ʪ ʪی ی ی ی ۔

Ȑ Ǎی ی ǐ

ی ǘ

(ǟ ۸)

ی ѐ ϐی ی NJ ی ی ͘ی ۔

͘ی ی

ݘ ی ٰی ѐ ی ی ی ӡ ͘ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ʪی ی ی ی (یی) ʪ ی ǐэ ی ʪ ѐ ی ی NJی ʪǡ ѐ ی ی ی ʪی ی ی ʪ ی ʪی ی ی  ی ی ی ی ی ğ ی یی یی ی ی ی Ә  ی یی ی ی ǟ ѐ ی ͘ی ی ی ی ͘ی ی ݘ ј ѐ ی ی ͘ی یǡ ی ی Ԙ ی ʪی یی ی ی ͘یʓ ј یی ی ی ی یʓ јǡ ی ی۔

ʪی ʡ ی یǐی ی ۔

͘ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی  Ȫی ی ی ͘ی ی ǁ ی ی ی ǘ Ȫی یǡ ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ͘ی یی ی ی ʪ  یǡ ȍ  ی ی ی یȓ ј۔

ʪی ی ی ی ی ی یȓ ј۔ ی ی ی یǡ ی ی ʪ ǡ ʪی ی јǡ ی ی ی ϐی یϐی ʪی ʪ ی Ϫی ی ʪǡ ی ͘ی ی ј یǡ ی ǚی ͘ی ʪی ی ی یی ی ی ی ǘ یǡ ی ی ی ی Ҙی ی Ȫی یǡ NJ(۴۷۸) ͘ی ی ی ی ی ۔

ییی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی یǡ ی ۔

ی ѐ ی ͘ی ی ی ی

͘ی ی ی ѐ ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

۱- ی ی

۲- ǟ

۳- ی

۴-

۵- ی

۶- ی ی یی

۷- ی

۸- ی

۹- یǟ ی ی ی

۱۰- ( ی ی)

۱۱- یǟ یی

۱۲- ͘ی ی

۱۳- ی ی

۱۴- ی یی

۱۵- یǟ ی ̪ ̪ی

۱۶- ی ی

۱۷- ی ی

۱۸- ی Ϫی

۱۹- ی ʪی

۲۰- ی

۲۱- ی Ϫی

۲۲- ی

۲۳- ی ی

۲۴- ی ی

۲۵- ی

۲۶- ی ی

۲۷- ی

۲۸- ی ی یی

۲۹- ی

۳۰- ی

۳۱- ی

۳۲- ی ی ی

۳۳- یی

۳۴- ʪی

۳۵- یی

۳۶- ی یی یی

۳۷- ی ی

۳۸- Ȋی ی

۳۹- ی

۴۰- ی ی

۴۱- ()

۴۲- ی

۴۳- ی

۴۴- ی

۴۵- ی ی

۴۶- ی ی

۴۷- یǟ ی یی

۴۸- ی (ی ͘ی ی)

۴۹- ی ᘪی

۵۰- ͘ی

۵۱-

۵۲- ی ʪی

۵۳- ی ی

۵۴- ی Ҙی Ϫی

۵۵- ی

۵۶- ی ی

۵۷- ی

۵۸- ی Ϫی

۵۹- یی

ј ͘ی

͘ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی И Ȫی ی ی:

۱- ی ی ی Ț ی یҐ ʪ ی ی ʪ ǐ Ȫی ی ی ی Ȫی ˜ ی ʪ۔ (۱۸۴)

۲- ی ی ی ی Ț ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (۲۴۲)

۳- ی ی ǁ ʪ ی ј ǟ ǁ یی ʪ ی ǟ Ȫی Ȫی ʪǡ ǟ ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ğ ǡ ی ی ʪ Ȫی ʪ۔ ʪ ʪǘ ی ی ۔

۴- ǟ ی Ȫی ʪ ی ʪǡ ی ǟ ј (۱۹) ǟ ی ی ی ی Ȫی ی ʪی یی 捪ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ǐیǡ ی ی ۔(۱۹)

͘ی ی ی ی

͘ی ی ی ی ѐ ی ی ǘ ی ی ی ی Әی ی یʪǡ ی یی ی ی ͘ی ی ی ی ی ǡ ی ǁ ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ی یٰ ی ی ی ی یی Ȫی ی یی ی۔

ی ʪی ی ی ی ی ǘ ی ǘ Әی ی ی ی Ț ی یی ی ی ی ۔

ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ؔ ی ؔ ی ی ی ʪی ی ʪ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی یی ʪ ی ی ی ی ی ʘ ی ؔ ی ی ی۔

ی јی ی

ی ی ʪ ʡ ی ی ᘪ یǡ ی ʪ۔ؔ

ی ʪی ی ی ی ی ی Ǎ ی

ی ی ͘ی ی (۸۲) ی ی Әی ۔ Ȫی ᘪ ی ͘ی ی ی ̪ Ԙ ی ۔

͘ی ی ی ی

͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی И ͘ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی۔

͘ی ی ی ی

͘ی ی ǁ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ییǟ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی :

۱- ͘ی ی ǘ ی ی Ӂی ی ۔

۲- ی ی ی ی э ی ی (ی) ی ی ی ᘪ ی۔

۳- ǘی ی ی ǟ Ԙ ی ̪ ی ی ی ۔

۴- ی Ȫی ی ۔

۵- ی ی ی ی ی ( ʘ) ʪ ی ی ᘪ ǘ ی Әی ی ی ی ۔

۶- ی ی ی ی ᘪ ۔ ی ی ʪی ی ی NJ ј ی ی۔

ی ی

$$$

 

------------------------------------------------------

3 :101 ی ی 1438 ی э 2017