اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
عفت و عصمت
: مولوی ذوہیب یونس
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ7-8، جلد:100 ‏، شوال-ذيقعده 1437 ہجری مطابق جولائی-اگست 2016ء
: | اجتماع ومعاشرت | | قرآنیات وعلوم القرآن | | فقہی احکام ومسائل | | اسلامی تہذیب وتمدن |

 

:ی ی ی

ی Ǎی

 

ی ی ی یی:

ی یی ی ی ʪی Ԙ ǁʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪی۔

ی ی :

ی ی ی یǓ (:۳۳)

:ǁی()ی ǘ () ǘ Ǎی ی یی ϐی ǘ (یی ) (ی )

یӘ ی یی ی ی ی ʪی јی јیʪǡی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی јی ی ʪی یǘ ی ی ی ی ی ی ی :

Ѫی Ƙ ǘی Ѫ ․(۱)

:یی ǁی ی ј ǁی  Ѫ ј Ә ی  ی ی ی ی․

Ȫی ی Ә ی ʪی ی ی ی ʪی۔(۲)

ی :

ی ی ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی Ȫی ی ی ʘ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ۔Ә ی یǡ ی ی ی یی ی ی(۳)с ی ی ی ی ی ی ʪ:

یی ی ی (:۱)

: :ǁ ϐ ی یǘی 暁یǘی ی یی․(ی )

ی :

ǘ ی ی ی ی ی یǘ ی ی  抪ǘیӘ ̪ی Ә ی ی ǘӘ یی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ Ϙی ی ی Ǎ ی :

یی ی یی (:۱۲)

: Ϙی ی ǁ ȍ ی ی ی () ی ی۔ (ی )

ی ی Ȫی ی ی ی јی ی Ϙی  ی ј ǘیǍ ی ی ی ی ی Ȫی ی:

ی ی ʓ(۴)

:یی ی ی ی ی ی ی ․

ی ی ی یی یǍǍ ی :

٪ ی ی ی Ȫ ی ی ʘ ی ݪ ی Ǔ(۵)

:یی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ʪ۔

ی Ϙی ی ی Ȫی ی ʪ ی Ϙی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی :

ی ی (:۲)

: یٰ ی ۔ (ی )

ǘ ی ǘی Ȫی Ϙیǁ ǘی ј ی Ȫی ی یǘ ǐ ی ی Ǎ ی :

ت Ș Ȫ(:۵۳)

: ی ی ǘی (ی ی) ǘ ی ․ (ی )

ǐэ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ѐϐی ی ۔(۶)

ی ی ی ی ی ی ی сǘی ی ی Ǎ ی:

ی Ԫ ̓

: یی ( ی ) ی ȍ ǁ ی ۔

ی ј ی یǐی ۔

ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ʪی ͘ ی ی ی ی ی ی ی э ی њ ǁی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ  ی ʪ ی ی ی Ȫی ʪی Ǎ ǁğ ی ی ѐс ی  ی ˜с捪: '' ی ی'' ی:''ی! ی ی''ی ی ǁ јǏǁ ی ی ی Ǐ 捪ǘс捪 ی ی с јی۔ (۸)

ی ی ی یӘ ی یی ی Ȫی ی ی۔(۹)

Ϙی ی ی ی  ی ی ی ی ͘ یی ی Ȫی ی ǘ ی ی ی ی ۔(۱۰)

͘:

ی ی ی ͘ ی ی Ǎ ی ی ۵ ی ی ی ی ی ی ی ی ییјی ی ی Ǫ ی :

ی ی Ѫ(۳۰)

: یی ǁی ی یی јی․(ی )

ی ی Ȫی یی ͘ ی ǐ Ǎ ی ی ǁی ی ͘ ی ی ی Ȫی یǐیǘ ی Ǎ ی یی ρی Ȫی ی۔

͘ И ی Ϫی ی ᘪ ی ǁ ی Ȫی Әсی ј ʪ 捪 ј ی ی یǁ ی ǘ ј ی ی ѐی ǁ ј ی یǘی۔(۱۱)

ی یʘ ی ǁی ی ی ( ʪ ) ј ی ی ی ی ѐ ѐ ی ǁ Ϙی ی․ یʐی ی ی ی Ϙ ی ی۔(۱۲)

ی ͘ ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔

:

۱- ی یی ی ǁ ی ی ی ی ی ی :

ی یʘ(:۳۳)

: ǁ ی ۔

۲- 搪 ی یی یʘ 暪 ͘یی ی یȪ(:۵۹)

: ( یی ) ی یǘی ǁی ی۔ (ی )

ی یǐی ی ğ ʘ ی ၊ی э ǘ Ȫی ی ی 䘪 ی ی ی ۔

۳- ʪییǟ ی ی ی ʪییǟ ی ی ی ی ی ǐ 昪 ی ی ͘ ی ی ی Ȫی ی ی ی یʪ ی یʪیی ǘ с ی ۔(۱۳)

ی :

ی ی یی ی ی сی ̐ ј ی یی ی 捪ǘ ј ی Ȫی یی ی ی ی ј Ǎ ی ʪی ی ǁ ی ی ی ی ی ̪ی ی ی ǁ ی ی ی Ȫی ی ی ی ј ی Ȫی ی ј ی ی Ȫی یی ی ۔(۱۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ǟ Ȫی јј ی ̪ ی ی ǁ Ϫ ی ی ی ی:

ی ی ɓ(:۲۲)

: ǁ ј ․(ی )

ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ᚘیǟ ǁی Șی ی ی ی ی ی ی ی с捪 ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ۔

:

ی ی ǁ ͘ ی ǁ ϐی ی ی Ә ی Ǎ ی ϐی یǟ ی یی ی ی Ԙ ی ی ی یی ی Ȫی ی یی ی:

یǘ ی Ԫ ی Ȫɓ

:یی (ی )ǘ ̪ ǁ ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی Ȫی ǁ ی ی ی ی ی:

یی ɓ(۱۵)

:ی: ی!ی ی (ی) ی ۔

یییٰ ی Ȫی ی ی:

ی ییٰ: ǿ : ی․(۱۶)

: یییٰ ی ی 捪 ǟ  ی: ی ۔

ی 䘪ی Ȫی ی ی ی ی ی یǟ یی ی ی ۔

یی ی ی :

۱- ی ی јی۔

۲- یی ی ی ی۔

۳- ی ۔

ی ی ی ی:

۱- ۔ ۲- ی ی ۔ ۳- ی ۔(۱۷)

ی Ԙ ѐ ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ϐی ̘ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ǘی ی ی ۔

ٰ ی ی ی یٰ(۱۸) ی

$$$

(۱) ی ی (۵/۹۰) ۔

(۲) ۱۰۲

(۳) ی

(۴) ٴ ϡ ی ۶۵۴

(۵) (۲/۱۳۳)

(۶) ی Ϫی ی (۵/۵۳۷)

(۷) ی (۲/۳۶) ی

(۸) ی : ۲ ۹ ۲۱

(۹) ی ۵۳ ǘ ی

(۱۰) ϡ: ۲ ۳۷۵

(۱۱) ی Ϫی ۱۱۷

(۱۲) ی Ϫی ی۴۸۹

(۱۳) ی ی ی:۷۲۱۳

(۱۴) ͘ی : ۱ ۱۱۵

(۱۵) ی : ۳ ۹۸

(۱۶) یٰ یی : ۹ ۳۶

(۱۷) ی ی ۳۷۶ ی

(۱۸) ی ی ی : ۴۲۰۸۷

$ $ $

 

---------------------------------------------------

7-8 :100 - 1437 ی ی-ǐ 2016