اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ہندوستان میں اشاعت اسلام سے متعلق اعتراضات كا جائزہ
: ڈاکٹر محمد شمیم اختر قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 02 ، جلد: 93 صفر 1430 ھ مطابق فرورى 2009ء
: | تاریخ ہند | | میڈیا / ذرائع ابلاغ | | اجتماع ومعاشرت | | اسلامی تہذیب وتمدن | | مغربی تہذیب وسامراج | | حقوق ومعاملات |
ی

ی

: ǘ ی ی ی

 

ی Ϙ ی :

ی ی ǡ ی ی ی ʪ Ȫی ی ی ی ʪǡی ݘјی ی ʪ۔ǐ ی ی ʪ Țی ی یی ی ʪ۔ ͘ ی یی ی یǁی ی ی ᘪ ی:

ی ی یȘ ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ʪی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ˜ ی ی ኘی ی ی ǘ ʪ Ә ی ی ی ی Ә ی ۔ی ی ی ی ی ی ᘪ ǁی ی ی ی Ȫی柡ᚘ ʘ ʪ یǡ ۔ ی ی ی ϐ ۔ ᚘ ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ʪی ی ʪ ی ی یی ی ی ğ ی ͘ ۔۱۳۳۷Șی ۱۲۸۰ ی Ә ی ی ᘪ ی ی ی ۔ ی Țی Ǎی ͘ ی ی ʘ ̐ ی ی ی یی ی ی ی ǁی ی ی یی یی Ǎی ی ی ݘ ی Ϫ ی ǘ ی۔ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ј ی ۔ ی ی ی ј ٴی ᘪ ی ی ی ی Ȫی ی ǐ Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ǘ ی ǁی یی ǁی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ی ј ی یی ی ی ی ǁ ی ی ј ʪ ی یی ی ی јی ʪی ǐјی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ٴی Ȫی ی ی ی ی ͘ ی ͘ ʪیی Ȫی ی ʪǡ ی Ә ʪ ی ی ی ʪییٰ یٰ ʪ ی ی ʪی۔

ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ј ۔ ǁی Ҙ ی ᘪ ی Ȫی ی ʪی Ӂی Ȫی ی ʪ Ӂی ј ͘ ی ی ǘی ǘ ی ی۔ ی ǘ ی ی јʪ۔ ǟ ی Ȫی ʪǡ ی Ԙیی ǡ ǁ ی ی ی јی ʪی ǘ ی ی ی Ә ی Ȫی ی ی ی ی ʪǡ ی Ȫی ی ی ۔ ǁی Ҙ ی ᘪ ǘی ی ی ی Ȫی ǐ ی ǁ  ʘی ی ۔

ǟ Ȫی ی ǘ ی ی ی ی ی ʪ۔یǘ ی ی ǟ یی ۔

ی ʪǘ ی ی ی Ԙیی ǟ یٰ یٰ ی ی Әʪ۔Ȫی ǁ ی ی ی ی ǘ ǡی ی ی ی یǡ ǐ ی Țی یی Ȫی ی ی ی ی۔ ǟ ی ی ی ی ǟ ʪ ی сی ʪǡی ی ی ǟ ی یǘ ǘی ʪ ۔ ی ی Ȫی ی ی ј Ә ی ʪǡ ǟ ی ی ی ی ᘪ یٰ 昍 ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ͘ی ی ی ی ی یی۔

ی ی ی ʪ ی ی ی ی NJی ی یǟ ی ǁ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی۔ǘ ی ی ی ی یğ Ȫی ی ȍ ی ی Ȫی ی ی ی ی ǁی Ȫی ی ی ی ی ۔ ǟ ğ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ٴی ᘪ ی یی ʘ ی ی ǡی یǟ یی ی ی ی ی ی ğ ی یǐی ی Ǎی ̪ ʪ یی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ʘ Ȫی ی Әی ʪی۔ی ی ی ی ی یǟ ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ... ی ی ј ی ی И ی ی ی ی Ǎ ͘ǟ ʪǐ ی ی ی یǟ ی ی ی ʪیی ј ǁ ی ی ی ́ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǘ ی ͘ ی ی Ǎ ͘ǟ ۔

ی ی ј ی ی ی ی یی ͘ǟ Ȫی ۔ی ی ی ی ی ی ی ǘϐی ی ی ͘ ی ی ی ۔ی ی ی ی ј ی ی ی ͘ǟ Ȫی ǡ ی ی یǟ یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʘ ͘ ۔ی Ϫی ǁی ی ی Ȫ ۔ ی Ǎ ی ی Ǎی И ی ( ی) ی ی ی ( ی ی ی) ی ( ی ی ی) یی ی ی ٴی ی ۔ی۔ ۔ ǁی ی ӊی ی یҡǘ یی ӊی ј ǘ یъ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی۔

یییی ی ی ی ۱۳/ ͘ǟ ی ی ی ʘ ی ی ǘی ǘ یی ی ی ᘪ ͘ ی ی ی ی ٴ ی ǘ сNJی ی ی یѡǘ یی ӊی ی ی ӊی ǟ ᘪ ǁ ǁ ͘ ی ǘی۔ ی ی ی ی ی ی یی ʪ јی ی ٴ ی ی ᘪ ی ی ی ی Țی ی ی ۵/ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ᘪی ی۔(۶۳)

ی ی یٰ ی ی ی ̪ Ȫ یǐی یی ی ی یǐی ی ی ی ی Ӎ ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی NJی ی ی ǘ ی یی ğ ی сی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ӊی ی (۹۴۴ ) ی ʪǘ:

ی ی ی Ȫی ȍ ی ی یی ی ی ۔ ی ͘ ی ی Ǎی ی Ȫی ی ی ی Әی ʪی ی ͘ ی ی ی ǘǁ ی ی ʪ ی ʪǡ ʪ ی ی ʪی ǁ ی Țی ی ی Ȋ ʪ ی ی ی ی ̊ ی۔ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ʘ ᘪی ی ی یی ی ̪ی ʪ ʘ ̊ Ә... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی۔ی ی ی Ȫی ʘ ی ی یی ǘ ۔(۶۴)

ٴ :

ی ی ی ی ی Ӂی ی یǡ ٴ ژ ی ی 恪یی۔ ی ۔ (۶۵) ی ی ј ی ۔ ٴ ǁی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی۔(۶۶) ی ی ٴ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ѐی ی Ϙی ی ᘪ ۔ی ی ی ی ی ی ʘ ј ی Ϙی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی۔(۶۷)

ی ی ی ی ʘ یǡ ی ۔ ی ی ی ی یی ی ʘ Ȫی ی Ȫ ǁ ǁ ی ی ۔ی ј یǟ ی ј ی ی ی ی ی ی ј ۔ی ی ی ی ی јی ğ ی۔ یی ی ی ǘ Ǎ ی ی Ԙ ی ی ʪی۔ǐ ی یی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی(۶۸)

ǐ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی یǟ ی ǁ ی ی ی ی ی ј ی ی ǘی ی یя ی ی И ی ی ی Ș ی ی ی Иی Ә ǘ ی ј ی ی ی ۔ی ی ی ی یی ی ی ی :

ی ǁ یNJیǡ ی ی Țی Ԙی ʪی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǟی ی ̚ی ی ی ʪیǐ ی ی Ȫی ʘ ǘ ی ʪǡ ğ ǁی یʪǡی ی ی ی ǘی ی ی ʪی۔ ǁ ʪ ǁی ی Ȫی۔ ی Ԙ ی ی ی Ґ ی ی ͘ ی Ϙ ǁ یی ی ی ی ی ی ی یی یǘ ی Ȫی ʪ ۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی Әی۔ (۶۹)

Ȫی یی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ǘ ʪ ی ی ʪ ی ی ی ۔ ʘ ی ی ی ی یی ی Ȫی ʪی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی ی ǁ ی ی ی ی ǟ ʪ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی Әʪ۔ ی ی ی ی ی И یǡ ی ی ی ǁ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ʪ ǁی ی Ӂی ی ی ۔ ی ̪ ی ی Ȫی یی ʪی ј ی ی یی ی ̪Ә ی ی ی ͘ ی ͘ ی یی یӁی ǘ ʘ ی ی ی ی ی ی یǁی ی ی ۔ی ی ی ی ǁ ǁ ی ی ی Țی ʘ ی۔ ǁ ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ۔ ی Ә ѐ ی یӘ ǐ ی ی ی ی ی Ȫی ی یǟ ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی ʪ ی ی ی ʪی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ʪ ۔ ی ی ğ Țی ʘ ی ی ی ی ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ͘ǟ ј ʪ ʪ ͘ ʪ ی ی یی ی јی ʪی ی ی ی یʪ ی ی ی ی ی ی ʪی ͘ ǁی ی ۔ Ϫ ǟ Ȫی یی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ Ϫ ی ј ی ی ی ی јی ی ی ی۔ǐјی ی یǟ ͘ NJ ی ی ʪی ͘ǟ ی ی ی ʪ۔(۷۰)

(۶۳) ی ی ѡ:۱۰۹-۱۱۴۔ ی : ۲۹-۳۳

(۶۴) یی:۳۸۱-۳۸۷:۱

(۶۵) ی Ꮱ ( : ی ):۲۷۱-۳۱۴ ی ۱۸۹۸

(۶۶) ی ی یی ی-۱۹۸۵:۱۹-۴۶: ی ی ی ی ی ی :ǘی ی

(۶۷) ی ی یی ی-э۱۹۸۷:۴۵-۶۸:ی ی : ی یٰی یی

(۶۸) ی۔ی۔ǡی ی ی :۱۰ی ی ی柡۱۹۳۵

(۶۹) ی یی ی :۷۲-۷۳ی ی۱۹۹۸

(۷۰) ی:۷۶-۷۷

* * *

----------------------------

02 : 93 1430 2009