اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
خیرالکلام فی کشف أوهام الأعلام (۲)
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ12، جلد: 99 ‏، صفر1437 ہجری مطابق دسمبر 2015ء
: | تاریخ و سوانح | | متفرقات |
2

ی ی

(۲)

 

: ی ی

ی ی

 

ی یϡ ی ی ی ی

$ ی ی ی :

․․․ ی Ș ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ی ی :۲۷ :۱ یی: Ǎی)

․․․ Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ϪیǓ۔

ی Ҙی ی (: ۸۲۶ : ۹۲۶) ی (۸۵۱-۹۲۳) ی ی ی (۱۱۵۰-۱۲۲۷) ی ǟ ی Ȫی (۱۲۴۸-۱۳۰۷) ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ( ی) ی ( ی :۴۳۷ :۱ : ی)

ی ی :

( ی) ی ٴی ی ( ی :۳۷۰ :۱ ی: ی)

ی یی ی ی :

( ی) ی ٴی (ی ) ( ی :۲۲۴ :۱ ی: ی)

ی ی ی ی :

( ی) ( ی :۲۷۰ :۱ ی: ی)

:

ی ی ( ۲۰۹-۲۷۹) ٴی : ی ی ی ی ی ی:

ی (ی: )

ٗ ی ی ی ی ی ی ی ( ɡ ی ɡ ی :۱۶۵۴ : ی)

ی ی یی ( ی ( ی) )۔

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی И : ی Ҙی ی ی ی ی ی ی ی И ی یϓ ی ی ۔ И ی ی ی ی یی ی یϓ ی ی ی ی ǟ ی ی (۷۱۷-۷۸۶) ی:

( ی) ϡ ИѪ ی ی Ԙ ی یی ی ی ٴی ( ی ی :۲۰۷ :۲ ی ی: ی)

ی ی:

ی ی ( ی :۳۱۱ :۱ ی: )

یی ی И ی ی (ی ) ی ی ی:

ی ی ․․․ ی ی ٴی ی ( ی :۴ :۳ ی ی: ی)

ی ی (۱۰۴۸-۱۱۳۴) ی:

( ی) ی: ی ی ی ی ی Ԙ ی یی䓡 ی ی ٴی (ی ی ی ی :۲۱۹ :۳ : ی)

:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی یی ɓ ی :

ی: ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی á ی: ɡ ʪ ی ϡ ی ی ی (ɡ :۳۱۲ :۲ ݘ: ی)

ی یȓ ی :

ی ی: ی ی ․․․ : ی: ی ی ی ی ی ی ʪی ( ی ی ی ی ی ʪی ʪی: ی ی ) یٴی ی ϡ ی ی ʪ ی ی (ʪی ʪیȡ :۳۰۷ :۴ ݘ: ی)

ی ی (۶۳۱-۶۷۶) ی ʓ ی ی:

ی: ی ی: ی ی ی

: ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ʪی ʡ :۲۶۸ ۲۶۹ :۱ ی: ی)

ѓ ی ǟ

ی ی ی ی :

․․․ ی یǡ ی ی ی ی ․․․․ (ی ی ی ɡ ی Ρ :۷۵ :۱ یی: ی)

․․․ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ʪ - ʪ- ․․․

ی ی (ی Ϫ ی ٴ ی ی) ی ی ی ʪی ѓ ی ʪی ی ǟ

ی ی (: ۴۴۹ ی یѪ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی Ѫ ј ѡ ی ی Ҫی ی ی ( ی ی ی ǡ یٰ: ﴿ ٰ ی ٴی ٰ ﴾ :۱۴۹ :۲ : ی)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی :

ی : ی ی : ی ی ی ی : ی ی ․․․ (ی ی ی Ԫ Ƙ ǡ :۵۷۱ :۲ یی: ی)

ی ی ی ی ٴ И ی ی ی ٴ И ی ی ѓ ی ۔ ǟ! ޓ ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی یǡ : ی ٰی ی ی : ی : ی ی ی: ی: ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ޡ И Ƙɡ :۴۵۷ :۱ یی:Ǎی)

یǟ ی

ی ی ʪی ǁی ی ی ی:

یی ی (ی ی ɡ Ρ :۸۸ :۱ یی: ی)

ی ǡ ی ̪ ی ۔

ی ی (۷۷۳-۸۵۲) ی ی ی ی ی ی یѓ ی ی ی ی ǟ ی یѓ ی :

ی: یی ی ی ی ی (ی یѡ :۲۴۶-۲۴۷ :۲ ٴ : Ǫ)

:

یǟ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی یѓ ی :

ی: یی ی ی ی ی (ی یѡ :۹ :۲ ٴ : Ǫ)

ی И

ی ی ǿ

$ ی ی ی ǿ ی ی:

: ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی И ی ی یǐی ی ۲۳ ۱۹ ی ی ʪ И ۔ : ی ی :۲۴۴ ۲۴۵ ی : ۔

:

ی ی ی یǐی ی ی ی ی сی ی ǁی ی ی ی 㓡 :۱۰۷۱۰۸ :۱ : Ǎی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ۔

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی :۱۷۷ :۶ ی: ی ی ۔

ی: ی ی ی ۲۳ ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی یی ۔

ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی :۶۱۲ :۲ ی: ی ی یی ی (۱۲۹۲-۱۳۵۲) ی ی ی ی ی :۳۸۱ :۲ ( ی: Ȫی) ی ی :۶۰۶ :۱ (ی: ی) ی ی ی ی ۔

ی ی ی

$ ی: ی ی ǡ ی ی ی

(۱) یی ی یٴ ی ی - ی ی ی یی ی ی ᘪ Иی ݪ ی ی ی ی - ی ی ی ی ۲۹/ ۱۰ ۲۷/ی ۶۳۲/ ی ۔

ی :۴۰۶ (ی ی ی: ی) :۶۱۳۶۱۴ :۵ ( : ی) :۵ :۵ ( یی: ی) ی ی یی ی И ۔

(۲) ی ی :۶۰۶ ۶۰۷:۱ (ی: ی) ی ی ی :۳۲۸ :۱۶ (ٴ ی ی: ) ی ۹ И ۔

:

۹ И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ǟ ی ی ۹ ی ۱۰ ۔

(۳) (: ʡ ی) ی ی ی ی ی ۲۹/ ۱۰ ۲۸/ی ۶۳۲/ ۔ (ی ی :۲۴۳)

یٰ ی ی ی (: ۱۴۱۹): ی ی ی ی:

ی ی И ی ی ی Ԙ ۲۷/ی ۶۳۲/ ʪǺ ی (ی ی ی ᘪ )۔

ی ۲۸/ی ۶۳۲/ ی ی (یǘ ی ᘪ )۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی с ی ی ی сی ǐی۔ (ی ی :۲۴۳۲۴۴)

(۴) یٰ ی ی ی ی:

ی ی ی ی ۳۰/ ۱۱ ۲۸/ǁی ۶۳۲/ ۔ ی ی ی ی ی ǁی ( ) ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی (ی) (۲۹/ی ۱۰ ۶/ ۶۳۱/ ۔

ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی :۲۴۴)

ʪǿ

ρ ی ی ی ی ی ǚ Š ʪ۔ ی ی :

(ی ی): ی ڪ ی ϡ ی ی ی ( ی ɡ ی ݡ :۶۰۶ ۶۰۷ :۱)

ی :

․․․ ی ی ی ی ی ۲۹ ۱۰ ی ۲۷ ی ۶۳۲ یی ی ۸ ی ۳۰ ( ݡ :۶۱۴ :۵ ی)

ی (۱۹۰۷/-۱۴۱۸) ی ی ی ی ی ی:

( ) ی ی:

ی ی ی ϐی ی ی ʪǡ ی یی ی ۹ ی ǚ Š ʘ ʪ۔ (ی :۳۲۸ :۱۶ ٴ ی ی: )

:

ی ی ی ǚ Š ʪǓ ی ǚ Š ʘ ʪǓ И ی ۔ یٰ

ی ʘی ݪ ی ی ی ی ی ی ی ی :

یǡ ی ی ی ی ۸ ی ۳۰ ی ی ۲۷ یی ۶۳۲

ی ی ی ی ی یی ۶۳۲ ݪ ی ی یުǡ ی ( ݪ ی ی ی ی ی Ǫی ی ی Ș ی :۹ ۱۰ ی ی: ی)

ی ی ی ی ی ی یی ی

ی ی (۷۷۳-۸۵۳) یییٰ ی Ҙی ی ی ی ی:

ی ی ی (ی ʪیȡ :۶۵۸ :۲ ݘ: ی)

ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی - ی - (ʪی ʪیȡ :۲۳۰ :۹ ݘ: ی)

ی ی ی ی ی - ی - ی ی ی ی ۔

:

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ɡ êی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ( ی ɡ êی ی ی ֡ : ۲۴۷ :۵ ی Ǫ)

ی ی ی эی ۔

ی یییٰ ی Ҙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی ی ی ی :

(۱) ی ی ی ی یییٰ ی ی : ی ی ی ی : ی ی ی ǿ ی یی ی ی ی ی یی (ی ی ҡ ی ی ی ی ی Ș ی ǡ :۱۸۶ :۱ یی: Ǎی)

(۲) ی ٰ ی ی : ی ی ی ی یییٰ ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی : ی ی - ی - ی ی : ی ( ) ی ی ی ی یٰ (ی ی ̡ ی јی ϡ :۲۲۰ :۱ یی: Ǎی)

(۳) ی ی یǪ ی ی ی ی : ی (ی ی ɡ êی ی ی ֡ :۳۵۱ :۱ یی: Ǎی)

(۴) ی ی ی ی ․․․ ی یییٰ ی ی ی ی ǡ : ی ی ی : ی ǘ ی Ǫ ی ی ی: ی ی ی: : ی (ی ی یʡ ی ʡ :۱۰۱۷ :۲ یی Ǎی)

(۵) ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی : : ی ی ی ی : ی ǡ ی (ی ی ɡ یٰ ﴿ ٰی ی ی ﴾ Ρ :۱۰۹۶ :۲ یی: Ǎی)

(ی)

$ $ $

 

-----------------------------------------------

12 : 99 1437 ی 2015