اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
صحاحِ ستّہ تعارف وخصوصیات (قسطِ دوم)
: مولانا اشرف عباس قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 4‏، جلد: 98 ‏، جمادی الثانیة 1435 ہجری مطابق اپریل 2014ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | تبصرہ وتعارف کتب |
۱

ی

( )

 

: ی

ی

 

ٴی

ٴی ی ی ی ی:

ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ̐ ی ی И ی ǟ ͘ ۔ ی  ی ی ی ی ی : ی ی ی یی  ی ی:

ی ٰی ی ی ی یǘی ی ݘ ( ی ی ۱/۳۵)

: ʘ ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی  ی Әǡ ی  ی ǘ ی ی ی۔

: ی ی ( ی ی ی ) И ی ی: ی ی ی ی Ԙ ۔ ی ی ی ی И ی ۔ یی ی ǁ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی Ѫ ی ٪ ی ު И ݘ ی٪ ی ( ۱/۲۳)

ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ̐ Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ǁی Ȫی ی ی ی ی Ț ی۔ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ٰ Ó ی۔ ی ی ی ی ʪ ͘ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ʪ ی И ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ٴϓ ی ی Ȫی ی ی۔

ی ی ی ǐ ی И ј ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ (یی: ی ۱/۱۲۷)

ی ی Ҙی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ǿ ی ی ی ی Ϙ ی ی۔ ی  ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ǘ И ی ی ʪی ( ی ۱ ȡ:۵۳)

ٴی

ٴی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ۔ ی ی:

ی NJ ( ۳۹۵) ی ی ی ی ј ی ɓ (ی ۷۳)

Ș یٰ ی ( ۵۸۴) ی ɓ ی ی ɓ یی یی јی ی ی Ȫی И ی ی И ی ۔

ٴی ی ̪ ی ی ی ی: ی:

(۱) ی ی ی: Ț ی ی ی ی ی ی یی یی ی ǐ یی ی ۔

(۲) ی ی : 柺 ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی : ی ی ی ی ی یییٰ ی ی۔

(۴) ی ی : یی Ȫی ی Ȫی ی ی یٰ ۔

(۵) ی ی ʪ Ȫی یی ی ی ی ی۔

ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی ی۔ ʘ ی ی Ȫی ی ی ی۔ ی یی ʪ ی ی ј ی ی۔ ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ٰ ی ی ی ˡ ڡ ی ۔

ی ی: ی ی یɡ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی - ʪی - (ی ۱۲ ۱۳ ی Ǫ)

: ی ی ٴ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ٴ ی ی ی ی ی Ȫی ٴ ی ی ی ی۔

ی ی И ی ی ی یǟ ی۔ ޡ ی ی۔

یی ʐ ی ی Ȫی ی ی:

Ȫ ی ی ی ی ǡ ی ی ǡ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ȡ ٪ : ی ی ی ( ۱/۲۰)

: ی ͡ ی ی ی ی ی ی ǁی یٰ ی ی۔ ی ی ǘ ی ǟ ǟ ی ی ǟ ǟ ی ی ۔ ǐэ ی ی ی۔ : ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ۔ ی ۔ ی ی۔ ی ی ی یǁی (۳۴۹) ی ( ی ی ی ی ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی јی ۔ ( ѡ ۷۰ )

ǟ ʘ ی ی یی ی یǘ ی ی ی И ی۔

ی (۴۶۵) ی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ۱/۹۵)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ̐ И ی ی۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ی 柡 ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : (۱) (۲) (۳) ۔ И ی ی ی ی یǟ ی ۔ ( ۷۱-۷۴)

ǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - ی ی - ی Ș ی ̪ ی ی ǐэ ی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی ی ی ʘ ی ی ϡ ی ʘ ی ی ی ۔ ی ۴۳۵ ی ی ʘ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی (۶۲۰) ۔ ی ʘ ی ی ی NJ (۱۶۰) ۔ ( ی ۱/۶۳)

ی ی ی ی ی ی ٴ یٰ ی ی ی Ș ʘ ٴ ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

یی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (۲۱۰) ی ی ی ی ی ی Ȫی ی (ی ی ۱/۹۳)

ی (۳۲) ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ( :۵۷)

ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی И ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

: ی ی : ی ͘ ی ی ی (ی ی۱/۹۶)

ی ٴ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ј ی ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یǟ ۔

ٴ

ی ی:

ی ی ی:

(۱) ǘ ی ی ی۔ ی Ȫی یی ی ی ی ʪ۔

(۲) ی Șی ی ی ی ǟ ی (۳/۱۲۷) ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ۔ (یی ی ی ۱/۵۳ ۱/۲۱)

(۳) ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǘ ۔ ( ی ی ݡ۸۶)

(۴) ی ی ی ی۔

(۵) ی ی ییٰ ی ی ی ی ی۔ ( ۱۲۶)

ی:

ی Ȫی ی:

ی ی ی ی (یی: ۱/۵۵۵)

ی ی یی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ( :۱۲۴)

یی ی: Ъ یޓ ( ی ۱/۳۳ی) ییی ̪ ی۔

ی یی ǁی ی ی ی ی ۔

ی:

یی ی ( یٰ:۲۰/۴۰)

ی ی ی ی ϡ ی ی ی Șی ی ی ی ǘ ی ی ی ی۔ یی ی Ҙی Ϫی ی Ȫی یی ی ی:

ٴ یȡ ی ٰ ی ( ی ۱/۹۱)

یی ی ی ی Ȫی ی ی Ә ۔

ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی۔

(۲) یی ی ی ی ی: ݪ ی Ъ ی ی ϓ (ی ی ۱/۵۳) ی ی ی۔ ی ی ی ی ۔

ی ی:

ی ی ی ی ی ۔ ( ی ۱۸۹)

ی ǟ Ȫی Ȫی ی ی ( ی И ۲۵۴)

یی ی: ǐэ ی ی ی ی ی ی ی۔ ٴ ی Ԫ ی ی ( ی ۱/۳۳)

ی:

(۱) ی ی ی ی ( ۸۶)

(۲) یی ی: ی ( ی ۱/۳۳)

:

ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ޺ И ͘ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐیǺ Șی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی یی ی ی Ȫی ی ی یǺ ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی Ȫی ی ی ی ʪ ̐ ی ۔ ی ی ی ǘی ی ۔

ی ی ᘪ ی:

ʘ ی Ѫ ٰٴ ی ی ٰی ݡ ی یǡ ی یǡ ی یǡ ی ی ی ϡ ɡ И ی ު Иی ی : Ъی ѓ ( ۱۲۶)

ی ی ی NJ ی ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یی Ȫی ǁ ی И ی ۔

ǐ И ی ی Ȫی ی ی ѡ И ۔

***

-----------------------------------

4 : 98 ی ی 1435 ی ǁی 2014