اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تین قدرتی چشمے
: حکیم ظل الرحمن دہلوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 3‏، جلد: 98 ‏، جمادی الاولی 1435 ہجری مطابق مارچ 2014ء
: | تاریخ و سوانح |
ی

ی ی

 

: ͘ی ی

 

ٴ ی

ی ۲۳ ј ۱۲ ա ی۴۱: ǁ ی ̪ ʘی ی ی ͘ ی ǁ ğ ی ! ی ی ی ی ی ǡ ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ی یǐی ۔ ی ( یȡ ۱ ی۱) ی ی ی ی ی ی ʪǡ ʪ ʪ ی ʪ۔

ی ی

ی ǁی ی ی ی ی یٰ ͘ ی ی ǁی ̐ NJ ی ی ی ی یٰ ی ی ی یٰ ی ی ی یǡ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ʪǡ Ȫی یǡ Ԙ ( ۱۹ )

ی ی ی ʪ ی Țی јی ʪی۔ ی ی ی ͘ ǁ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ǡ ی یی ی۔ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ( ی ʪ) ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔

یی ̐ ǟ ˜ ʪ ی ی یی ی ی ی ی ی Әǡ یی ی ی ǡ  یٴ ی ی ی یی ی ی ۔

ی ی Ȫی ʘ ی ی ی Әی ۔

ی ی

ǘ ی ی ی ی ی ʪ۔ ǘ ی ی ی ǟ ی ی یی ʪی۔ یی ی ۔ ی ی ی ǟ И Țی ی یǐی ی ی  یʪ ی柡 ی 柡 ی Țی ʪ (یی ی )  ی یҐی ی ی ی ی ی ی  Ȫ NJی یٰ ی ی ی ی۔ ی ی۔ ی ی ی یǡ ی یی ی ی ی ی Ȫ ی ʪی یٰ  ی یǐی Ȫی یی  ʪ ۔ ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی۔ Ȫی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ۔  ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی: 750/2 ی یɡ :206 210 ی: 512-511/6)

ی ᘪ ی یٰ ی ی ʪ۔ یǟ ʘ یی Әی ǟ ی  ٴ یʪ Ȫی ی ј  ی ʪی۔ ( :91/1) ی ǁ ی ᘪ ی ی ی ی ی (ی ) ی ǚ ی ی ی ی ʘ ی۔

ی Ȫی ی ی ی ǟ Ț ј ی ی ی ʪ۔ (ی: ͡ 440 ی: 750/3)

یٰ: ی (یٰ) ی ی ۔ یییٰ ی یی ی ʪ۔

ٴ ی

ی ی یی ی ǁی ی ی ی ی Ҙی ی ʪی ȍ ی ی ʪی ی ǁ Ҙی ی ی ی یٰ ǁ ی ی یǡ Ȫ ی ی ʪی Ҙی Ȫی ی یی ی ی ̪ ۔

ی ی ʪی Ǎ ی ی ͘ ی Ԙ ی ی ی ᚘ ی ǡ ی ی یی ی ̪ Ȫی ی ᚘ ی ی ǿ ی ј ǁ ی۔ ǟ ی Ԙ ی ی ی۔ ی ی ی۔ یی 昪 یǡ ی یǟ ی یی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی

ی ی ی یǐی ʪ ی ی ی Ә ی ی ۔ ǐ ی ǟ ی ی ی ǟ ʘ ی یی یی ی ی Ԙ ی ی ی И ی ی ۔

یٰ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ۔ ǟ ی ی ی ی ی ی Ǻ ۔ ی ی ٴ ی ی ی ی ی۔( )

ٴ

ی ی ی یϐ ی ی ی ی ی ی ی یϓ ی ی ۔ ٴ ی یی ی ی ی ی ʪی ی ی ی یی ʪی ǟ ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی Ȫی ی ی ʪ ǟ ی ی ی Ԙ ی ی۔ ǁی یی ی ی ی یی ړ ی۔ ی ی ј ی ʪǡ ǁی ʪ ی  یٴ ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ʘ یی ی ی ی (ی ϐ ̪ ) ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ğ ̐ ی۔ ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی۔ یٰ ی ͘ یǐی ǟ ȍ ی ی ǘ ی ǟ ٴ ی یی ʪی۔ ی ی ʪ ʪ ی ʪ ی ی ۔ ی ǟ ی ی ی ʪی ǟ Ȋی ȍ ǁی ǟ ی ی ј ی ی ǁ ۔ ی ̪ ی Ȫی ی ی ی ی ӓ ǘ ی ی ʪ 捪 ی ̪ ȍ یǟ  ǟ ی ی ی یی ی ی ʪی یی ی ی ʪی Ȫی ی ʪ ی 捪 ی ی ͘  یǟ ی ј ی یǡ ی ی ی ǡ ی ی ǁ ی ј ییǓ  ی ی ϐ ی ی ۔ ی ی ی ǁی ی ی ۔

ی ی ی Ϫ Ȫی Ԙ ی ی ی ی یی ی ǁی ی ی ǁ ی ʪی۔ ȍ Ϫ ی ʚ ʪ ʪ۔ ی ی ی ǚیǟ ʪی ٰی ی ی Ȫی Ȫی ̪ ی۔ یی ی ǚی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ݘ ی۔ ȍ ی ی ی ی ʪی Țی ی ʪی۔ ی ی 䘪یǟ 昪ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ǁ ̐ ی ی ی ی ی ی ی ǟ ȍ Ȫ ی ی ییǟ ʪ ǟ ی ۔ ی ی ی ی Ϫ Ϫ ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ʪی ی ی ی ʪ ʪ ʪ ʪ Ϫ ی ʪ ی ی Ԙ ی ی یی ی ۔ ی ی И ی ی یٰ ی ǟ ǁ ی ی ی ̪ ی Ϫ ی ی ی ۔ ǐ ٴ Ϫی ی ی ی ʘ Ǻ ی ی  ی Ә۔ ی ی۔ ی ی Ȫی یٰ ی ی ͘ ی ی۔ ی ʪ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ј ی ی ј ی Ȫی ٴ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘی ی Әی۔ ی ی ییی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ǁ ȪȪ Ȫی ی۔ (ی : )

***

-----------------------------------

3 : 98 ی ی 1435 ی э 2014