اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دارالعلوم دیوبند اور فتنہٴ عدمِ تقلید کا تعاقب
: مولانا محمد اللہ قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2‏، جلد: 98 ‏، ربیع الثانی 1435 ہجری مطابق فروری 2014ء
: | تاریخ ہند | | رسوم وبدعات | | غیر مقلدیت ولامذہبیت | | مدارس ومراکز اسلامیہ | | دعوت و تبلیغ | | تبصرہ وتعارف کتب |
ی ٴ

ی ٴ ی

 

 

: ی

 

ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ͘ǟ ی ʪ۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǘی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ݡ ی ی ی ی И ی Ǻ ی ی ی ی ʪی ی ی ǁǘ ʪ ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ʪǡ ی ی ی јی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ǘ ی ۱۲۴۶ / ۱۸۳۱ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ʪ ی ٴ ی ی ی ی ی ǁ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ (۱)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȋی ی ۔ ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ͘ ی ǟ ʪ۔ یی ͘ ی ی ی Ȫی ᘪ۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی یی ј ی ی ی ʪی ی ی ی NJ ی۔ Ȫی ی ی ی ی ی ۔ (۲)

ی

۱۸۵۷ ϡ ی ی ی ی ۔ ی ǘ ی ٰی ی یی ی ی ی ʪ ی ی ͘ ʪ ۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔ ی ی ی ی یǟ ی ی ی ǘ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә۔

یǟ ی ی ј ی ʪǺ ی یی ʘ ی یی ѐی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʐ ی ی ی ی ۔ ǟ ǘ ی Ȫс ی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی

ǘی ی ی ی یٴ ی یǟ یی ی ی ǘ ی ی ی Ә ی ی ی ۔ یѪی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ̪ ʪǺ ی ی Ϙ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ٴ ᘡ ی ی ی ی ی یی Әی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ʘی ʪی ی ی ی ی ʪ Ȫ ی ی ʪ ی۔ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔

ی یی

Ȫ ی ǐ ی ی Š ی ʪ ی ی یʡ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ǘ ی ی ʪی۔ ی сی ی ʪ ʪ ی Ȫی ی ی ̪Ǻ ǟ ی ی ѡ یی ی ی NJی ۔ ی یی ی ̡ Ϫ یی ʪ ی ی ی ی ʪی ʪی۔ ی ی ی Ȫی ی ی ʪǺ ǟ ی Ȫی یϡی͡ یی ی ѡ ی یٰ ی یی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǁ ی ی ی ی ϐیǟ ی ی ǁ ی Ԙ ی ی ی ی ʪ۔ ی ј ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ᘪ۔ ی ی ی ی ی یǺ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ̪۔ ی ی ی ی ی Ț ی۔ ی ی ی ی ی ی ی јی ۔

ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی یʡ ی ی یٰ ی ی ی۔ یی ی ی ی NJ یی ی ی۔ ی ی ی ی ʪی یی ی یی ی Ϫی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی сی یǺ ی ی ʘ ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ی ʪ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ۔ ی ی یٴ ǁǘ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی یǡ ی ݘ ی ʪǡ ی ی ڡ ٴ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ٴ یǺ ٴ ی ی ی ǁǘ ی ۔

ی ی ی ʘی ی NJی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ǟ ʘ ی ɓ ǟ ʘ ی ی ۔ ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی یی ͘ ی ی ی сی ی ی ی ی ی ی ۲ ۳ ی ۲۰۰۱ ی ی ی یǺ ǘ ی ی ʪ ʪ ی ی ͘ Ȫی ی сی ی ۔ ی ی Ȫی ۱۳/ ی ۲۰۱۳ ی ی ی ی۔ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ǁǘ ی Ȫ ی۔

ی ی

ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǁ š ǘ ی ی ٴ ی ̪ ی ی ی ۔ ی ی ی ٴ ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی یی ی ی ی ی Ә۔ ی ی ی یی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ǘ ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ʘ ی۔(۳)

ی ی ی ی ی

(۱) ی ی ی

(۲) ی͡ ی

(۳) ی ی

(۴) ی ϡ ی ی

(۵) ی ی ی ی ی ی

(۶) ی ی͡ ی ی

(۷) ٴ ی یی

(۸) ی ی یی

(۹) ی ϡ ی ی

(۱۰) ی ی ϡ ی ʪی

(۱۱) ی ʡ ی ʪی

(۱۲) ی ی ی ی ʪی

(۱۳) ی یی

(۱۴) ی یی

(۱۵) ی ی ی یی یی

(۱۶) یی ی ی یی

(۱۷) ѡ یی

(۱۸) ی ی ی ی یی

(۱۹) ی یی

(۲۰) ی یی

(۲۱) ی ی ی یϡ ی Ϫی

(۲۲) ی ی ی ی͡ ی Ϫی

(۲۲) ی ی ی ی ی ی

(۲۳) یی ی ی یی Ϫی

(۲۴) ی ی ی ۵۰ ی ی ی

(۲۵) ی ی ی

(۲۶) ی ی یی ϐی یی

(۲۷) ی ɡ ی ی

(۲۸) ј ی͡ ی ی

(۲۹) ی ͘ ɡ ی ی

(۳۰) ی یˡ ی ی

(۳۱) ی: ی ی

(۳۲) ی یˡ ی Ϫی

(۳۳) ی ی یޡ ی Ϫی

(۳۴) یی

(۳۵) ی ی ی ی

(۳۶) ی ی Ȫی

(۳۷) ی ی ی

(۳۸) یی ی ی ی

(۳۹) ی ѡ ی ی ی

(۴۰) ی ی یϡ

(۴۱) Әی ی ی ی ی

(۴۲)

(۴۳) ٴ

(۴۴) ( )

(۴۵) ی ی

(۴۶) یی (ی)

(۴۷) Ъی Ș ی ی

(۴۸) ی ی ی ی Ș ی ی

(۴۹) ޡ Ș ی ی

(۵۰) ٴ ی ی ی ݡ Ș ی ی

(۵۱) یٴ ҡ ی ی

(۵۲) ی ی ی ی ی

(۵۳) ی ی ʡ ی

(۵۴) ی ی ی ی ی ی

(۵۵) ҡ ی ی ی

(۵۶) ی ی ی ͘ ی ی ی

(۵۷) ی ٴ یی ی ی ی

(۵۸) ی ی ی ϡ ی ی ی

(۵۹) ˡ ی ی ی

(۶۰) ی ی ٴ ی ی ݡ Ȫی

(۶۱) ی ی ی ی ی

(۶۲) ی یʡ ی ی

(۶۳) ی ی ی ی ޡ یъی

(۶۴) ی ی ی ی ی

(۶۵) ی ی ۵۶ ʡ ی ی ی

(۶۶) ی ᘡ ی ی ی

(۶۷) ی یʡ ی ی ی

(۶۸) : ی ی ی

(۶۹) ی ی ی ییʡ ی ی ی

(۷۰) И ی ی

======================

ی:

(۱) ۲۱ ی ی ی

(۲) ی ʡ ی ی ی ϡ ی ی Ȋی (ی ی ی: ی یʡ ی ی ی)

(۳) ی ی: ی یی ی ̡ ͘ی ی ی ی

***

-------------------------------------

2 : 98 ی ی 1435 ی ی 2014