اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مذہبی آزادی - بقائے باہم کا ایک درخشاں اصول
: ريحان اختر
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 8 ، جلد: 94 شعبان - رمضان 1431 ھ مطابق اگست 2010 ء
: | حالات حاضرہ | | اسلامی تہذیب وتمدن | | تاریخ اسلامی | | اجتماع ومعاشرت |
ی ی - ی ǟ

8 : 94 - 1431 ǐ 2010

ی ی - ی ǟ

( ی)

: ی

یэ Әѡ ٴ ی ییʡ ی ییӊی ی

 

ی ی ی ۔ ی ی Ԙ ی ی ی ј ی ی ی ۔ ی ϐی ی ی ی ǡ ی ی ͘ ی ی ی۔ ی یٴ ی ǡ ی ی۔ ݘѡ ی ی ǁی ی Ȫی ی ی ی ʪ ۔ ݘ ۔ ی ۔ ی ی ǁی ی یۡ ی ی ̪ Ȫ ی ی ی ی ǁ ی ی ۔ ی ی ۔ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یی ی یٰ ǁی ی ی ǁ ی ی ی ǁی ǘ ی ی ی ی ی ی ǘ ʪ ʪ 暪 ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ј ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی۔

ی ی Ԙ ی ی ј ی ۔ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ͘ ی ǁی ی ی ی ی ۔ یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۱) ǘ ی ی ی ی ی ی ٰ Ә ٰی ٰ ی ی. ( ۲۵۶)

: ی ی ی ی Ԙ 捘ی ی ی ی یی ی ی ۔

(۲) ʘ ی ی ی. (ی ۹۹)

: ی ی ј ی ی۔

(۳) ی ی ٰ ی ٰ ی . (۱۰۸)

: ی ی ی ی ی ی ۔

(۴) Ș ی ی Ș ٰ Ș ی. (:۱۱۸-۱۱۹)

: ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ی ǘ۔

(۵) Ș ی ی ʘ ٰی ی ٴی. (ی۹۹)

: ǐ ی Ԙ ی ی ی ی ۔

(۶) ٰ ј. (:۱۰۷)

: ǐ ј ۔

(۷) ی ی ی. (:۴)

: ǐ ی ی ی ی ی ی ی  یی۔

(۸) ی ٰ یی ی ی. (:۵۶)

: ی Ә ی ی ۔

(۹) ی И ی ی. (:۴۵)

: ی ̪ ی ۔

(۱۰) И И ی ی. (ی: ۲۱-۲۲)

: ̪ ی ̪ ی ۔

ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی ۔ ی ی ی۔ ј ǁی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ǘ ͘ ј ǁ ۔ ی ی ی ǟ ی ی ͘ ی ی ی ʘ ǁ ی ۔ ی ی ۔ ǁ ی ̡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ǘ ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ǘ (یی:۱ :۲۸۰)

ی ی ی Ȫی ی Ә ۔ ی ی ی ʪ ی ǁ ٰ ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ʪ ی ی Ә ۔

ی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ی ǘ ی۔ ی ی یی ی ۔ یӘ ǘ ۔ ͘ Ȫی ی И یǐی ǘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ( : :۲۳۲ )

ی Ԙ ی ی ͘ ی ٴ ی ی ی ͘ ی ی۔ ی ی  ی ی ʪ ی ی ی ی ی یی ۔ یی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٴ ی ی ی ی ᘪ ی ʪ ی ʪ۔

ی ٰ ی ی ٰ ی ی یی ی یی . ( ۷۳)

: یی ی ی ی ۔ ی ی ȡ 柡 ی ʘ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

ی ᘪ ی ʪ ی:

ی ی یӘ ی ی ی ی ی ی . (ی ی ӡ ۴ ۱۵۹)

: ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی ی Ә ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۱۴ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی:

ی ی ی یӘ یٴ . ( ۱۲۷-۱۲۸)

ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ۔

ی ᘪ ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی. ( ۸۶)

ǘی ی ی ی ی ǁ ی јی ǁ ی یی ی ی۔

ی ʪ ی ј۔ ǐ ی ی ی ی ی 捘 ۔ ی ی ی ی۔ ی ی یی Ԙ ی ی Ә ۔ ی ی ј ۔

ی ی ی ی ی ی. ( : ی ۳۰۵۲)

ی (ی) ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ۔ (ی ͘ :۸ :۱۱۵)

Ș ی Ԙ ی ی ی ʪ:

ی ی ی ی ی ی ٴ ی .

ی ی ȍ 暪 ی ی ی ǁ  ی ј ی ی ی ۔ ی ی۔ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǚی۔ (یی یٰ ۹ :۸۵ ۵-۱۹۹)

ی ی ی ی ی ی۔ ی یی ی Ԙی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ǁ ̪ ی ی ğ ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ᘪǘ ی (ی) ی۔ ی ی یی ی یǐی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی۔ (ی یʡ ی ی:۲۹)

ی ی ᘪ ی:

ی Ȫی ʪ ʘ ی ی Ǎی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ǘی ʪ ǡ ی Ә۔ ی ۔ ǟ ی ی۔ ی ی ی ۔ ( ی)

ی ی ǘ ی ۔ ی یی ی ǁی ی ی ۔ یی ۔ ی ј ی ی ی ی یٰ ی ᘪ ی:

ی یی ی یی ی ی ۔ ی یی ی یی یٰ ی ی ۔ ی یی ی ی ј ʪ ȍ ی ی ۔ ی ی ی یی ی Ҙی ǘ ǡ یی ј ی یٰ ۔ ی Ϫ ی ی ѡ ǘ ی ی ̪ ی ی ی ی یی ј ۔ǐ ی с ی ی ی ٰ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ۔ ( ی :۱۶۵)

ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ᘪ ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی Ϫ ی ی ی ی ی ӘǓ ( ی ی ی ی ی ی ی )

 ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ی) ی ی ی ʪ ʪ ی ی ʪ۔ یی ی ی ی۔ ͘ ی ی ی ی ی۔ یی ǘ ی ᘪ ۔

ی ی ی ی ʪ۔  ی ی ی یی Ț ۔  Ȫی Ȫ ی Ә  ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ی ۷۰ ی ی ی ʪ ی  ی ǁ ğ ۔ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ( Ȫی И ) ی ی ی ۔ (ی ی ی ۱۷۰) ( ی ی ی ی ی ی ی ᘪٴ)

ی ٴ ӊی ی ǘ ی ǟ ی یی ٴ ی ی ی ی یی ی ᘪ ی:

ی ی ʪ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ͘ǟ Ȫی ی ۔ ی ی ی ی یٰ ǐ ی ی ۔ ی ی ی ی یی柡 ی یی ј یی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی یی ǁی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ( ی :۵۹ ʡ ی ۱۳ ۱۹۸۳/)

ی ی ی ی ی ی ی ʪ ǁ ی یی ᘪ :

͘ ۔ ی ی ǐ ی ی ğ ʪ ی ی ی ی ی ۔ ǁ ј ی NJ ی ی ی ی ǐ ی ʪ۔ Ș ğ ی ʪی۔ ( :۱ :۱۲۷-۱۲۸)

ی ی ᘪ:

ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ǁ ی ǁ ğ ی ی ی ԁ ǁی ̐ ی ʘ ی ʪ ی ʪ ۔ ( ۲۹۹)

ی ی ʪ ی ی یǡ ی ی ǘ Ԙ ی ی ی ی ی ی ʘ ۔ ی ی ی ʘ ͘ ی ǟ ی ی ی یϐی ی۔ ی ͘ ʪ ی ی یی ʪ یی ǘی ϐی ی۔ ی ی ی ی ᘪ :

ی ʪی۔ Ӂی ǘیی (۷۸۱) (۷۱۱-۱۴۹۲) ʘ ͘ ی ی ی ʪ۔ ی ʪ۔ ی۔ یی ی ϐی ʪ۔ ǁی یی ϐی ی ی ی ی Ә ʪ۔ ј ʪ ǁ ϐی ј ј یǟ ی ی۔ ǁ ی ی ی یی یʪ ی۔ ی ی ی ی۔ ʪ ی یی ی ی ی۔ ی یǡ ی ی ی یی ی ˜ ۔ (ӊی ی ۲۵۸)

ی ی ی یی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ǟ ʘ ͘ ی ʪی۔ ی ۱۰۷۲ ی ی ی ی Ԙ ی ی Ȫی ی ٴ ی ی :

ی ی ʪی ј ی ی یǐی۔ ǟ ی ͘ ی ی ی ʪی ی ی ی۔ ی ی ی یی ȁ یǐی۔ ی ی ی ی (۸۰) ʪی ی یی یǐی۔ ی ̐ی ی ی ی۔ (ӊی ۹۰/۸۲)

ی ی ǡ ی ی ی ی ј۔ ʪ ی ی ǁی ی ǚ ی ی ی ی۔ ǁ ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی یی ی ی ʘ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یǐی۔ ی ی ی ی یٰ ی ی ʪ ی ʪ Ȫی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ʪی ی ی ʪی۔

ی ی Ԙ ی ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ʪ ǐ Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔ ی ӓ (Ӂی) ی ی ǟ ʪ ی ی۔ ޡ Ϫ ی ӓ ی ǡ ی ǡ ی ی ѐ ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ʪ ʪ Ț Ț ی ʪ۔

***