اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
استاذ العلماء والقراء حضرت مولانا قاری شریف احمد نوراللہ مرقدہٗ حیات وخدمات
: حافظ تنویر احمد شریفی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ، جلد: 95 ‏، رمضان شوال 1432 ہجری مطابق اگست ستمبر 2011ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | تبصرہ وتعارف کتب | | احسان وتصوف | | متفرقات |
ی ی 

ی ی

ی

: ی یی ی ӊی ӊی Ǎی

 

ی Ț ی ی ǐ ی ʓ ʪ ۔ ی ѡ ʪ Ȫ Ϫ ᘪ ی ی۔ ی ی ی ٴ ی Ȫی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی۔ NJ ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ی ۔ ѐ ی ی ʘ ی ʪ ی ᘪ ی۔ ی !

ی:

ی ی ی ۱۳۳۲ / ۱۹۱۴ ی ی ۔  ی ی ی ی ی ʪ۔  ی ǁ ی ѐ ʪ۔

ی ی:

ی  ی ی ی یی Ӂ یǡ  ی ۱۳۴۶ / ی ۱۹۲۸ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔

  ی ј ʪ۔ ی ی  ی ی ی ی Ӂ ی ٴ یی ی ی ی ی ی сی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی Ȫی ۔ Ȫی ی ی ʘی ʘ ی ی ʪی ۱۳۵۱ / ۱۹۳۳ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ǁ ی ǡ ی ٴ ی ی ی ی ی۔ یǟ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ʪ۔ ٴ ی ی ی Ȫی ی یی ʪی۔ ی یی ی ی (Ԙٰ ی) ʘ ی ی۔

ٴ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۱۳۵۷ / ۱۹۳۹ ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۴۷۷ ǟ ۔ (ی ی: ۴۵۰ )

ی ی ʘی ی ٴ ی ᘪ ی ۱۲/ ی ۱۳۵۸ / ۲/ ی ۱۹۲۹ ی ی ی۔

ی ͘ی (۱) ( ǚ ) ی ǐی ی ی۔

ٴ :

ی ی ǁ ی ی ی ی ʪ۔ ϐی Ȫ ǁ Ԙ ی ۔

ی :

۱- یی ۲- ی ی ی ی ی

۳- ی ی ی ۴- ی ی ی

۵- ی (ی) ۶- ی یی

۷- ی ۸- ی

۹- ی Ȫی ۱۰- ی Ϫی

۱۱- ی ی ی ۱۲- ی یъی ی

۱۳- یی (ی ی ی ی)

۱۴- ی (ی ی ی ی)

۱۵- ی ی ی ۱۶- ͘ی ی

ی :

ی ی ی ی ی ۱۹۴۶ ی ی ی۔ ی ی ʪ ی ی ۵/ ۱۹۵۷ ǐ۔ ی ی  ی ( ) ی ی ی ( ) ͘ ی ی ی یǟ یی ی ی ی۔ ی ی ۱۳/ ۱۳۸۲ / ۱۰/ э ۱۹۶۳ ۔

ی ǁ ی ی ʘ  ی Țی۔ ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی۔

ی یی:

ی ǁ یی ی ی ی ی Ϫی ͘ ی ی ٴ ی ی ی ی Ӛ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ۱۳۵۸ / ۱۹۳۹ ی ǘ ʘ ی ۔ یی ی ۲۸ ی ۔ ی۔ ۱۹۴۷ ی ی ی ی ϐی یی ی Ȑ ی ʪ ی ی Ș ی ی ی۔ ی ی ʘ  ی ی ی ی ۔

ی ی ی ( ی ǐ) ی ی (ی ی ٴ ȡ ی) ی ی ی یъی ی (ٴ ی ͘ی ǟ ی) ی ( ) ی ǘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی  ʪ۔ ǁی Ǎی ی ѐ ۔ ی ی ی ʘ ی с ی ʪی۔ ǚ ی Ǎی  ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی Ǎی ʪ۔ ی ی ی ʪǡ ی ʪǡ ی ی ی ی ۔ ی ی ʘ Ȫی ی۔ Ǎی ی ی Ǎی ی ʪ۔ ی  ی ǐ ی Ǎ () ʪ۔ ی ی Ǎی ی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ʪی ی ٴ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی یی ی ʪی ی ی Ȑ ʪ ی Ǎی ی Ә ی ǡ ی ی ی یǟ ی (ی ی ϡ ی ی) ی۔

Ә ی ٴ ی یی Ϙی ϡ ǘ Ǎی ی۔ ی ۱۳۶۸ / ۱۹۴۹ ۔ Ϙی ی ی ۱۰/ ۱۴۱۰ / ۱۳/ ǐ ۱۹۸۹ یی ʘ ۔ Ϙی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ̐ یی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی) ј ۸/ ۱۴۱۸ / ۶/ ی ۱۹۹۸ ј ی۔ ! ی ȍ ȍی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ ٰ ․

ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی Ȫی ی ی ǡ ی ی ʪ ی Ә (ی ی ی یی ٴ ی ی) ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ʪی ی ی ӊی ӊی (Ǎی) ی ی ی ی ی ی ی  ی Ҙٰ ی ی ۔ ی ی ǁ ی ǟ Ҙٰ ی ی ۔ ǁ : ی Ȫی یǡ ی ǁ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی:

ǟ Ҙٰ ی ی ۔

:

ی ی ٴ ی ی Ӛ ی ی ʪی۔ Ǎی ی Ә јی ی ی ی ی یǺ ی ی ʪ ی ʪ ی ǡ ی ǡ ی ی ی ʪی ٴ ی یǡ ی Ȫی ی ی ی ی۔ ӊی ӊی ۱۹۵۰ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ǁی ̐ ی ی ۔

ی :

۱۹۷۵ ی ی ٓ ی ی ی ی یی ی ʪ۔ ی ی ی ی۔ ی ( ی ی ٴ) ی ʪ: ی ی ی ј ی ی Ȫی ی ی۔

ی:

ی ی ǘ ی ٴ ی ʪǡ ϐی Ȫی ۔ ǘ ی ی یی ی ǐ ی Ϫی Ϫ ی ی ی ʪ Ț ی ʪ۔ ۱۹۰۹ ی ی ی Ϫی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی Ϫ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ʪǡ ی ʘی ی ʪ ی ی ی ی ۔ Ǎی ی ی یی ی یǟ ʪ (۱) ۔ ی (یی ) Ǎی ی ی Ϫی Ԙсی (یٴ ͘ی ) ی ǘ ی ی ی ی ی ی ʪی ی ǘ ی ی ٰی ی ی ی ی ی ی ʪی۔

Ǎی ی ی ی ی Ϫیی ی ی ی ی ی یٰ ی۔ ی ی ی ی ( ) И ی ی ی ۔ ی ی ʘ ی ی ј ی ی ی ۔ ی Ȫ ی ی ǘ ی ی Ϫیی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی۔

ی یی ی ǁی ϐی ی یǟ ی ی ʪǺ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی یٴ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ǘ ی ۔ ۱۹۷۳ ی ی Ӂ ی ǁ یȡ ی ǘ Ȫ یٴ ی ۔ ی ʪ ʘ ǘ ی ی ی ی ی ی یٴ ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی (ی ی ) یی (ی ) یޡ ی ϡ ӊ یޡ ی ی یییٰ ی ی ی (ی ) ٰی ی ی ی Ϫیی ی NJی ی ی ǘ ی ی ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی (یѡ ی) ی ی ۔ ی ی ی ۔

ی ǘ ی (ی Ϫیی) ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǁ ی۔

ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȓ۔

ѐ ی ی ی۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔

ی Ϫ Ȫی ی ی ی ʪǡ ǟ Ȫی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی یی ی ی 捘ی ی۔ ی ی ی :

$ ی:

۱- ی ۔ ی ی ی ڡ ی ی ی۔ ی ʘی ی ۲۴/ ј ۱۳۹۷ / ۹/ ۱۹۷۷ ی یϐ ی ی۔ ۱۴۲۵ / ۲۰۰۴ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ѡ ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

۲- ی ی ʓ۔ ی ی ی یʡ ی ј ی ی ی ی ی ی ی۔ی ј ۱۳۸۴ / ۱۹۶۴ ی ی ی۔

۳- ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ۔

۴- ی ۔ ی ی ی ی ʪǡ ٴ یی ی ʪ۔ ی ʪی ی ʪ۔

$ یی:

۵- ی ی ی͓۔ ی ی ی ј ی ی ی ی Ә ی ۔

$ ј :

۶- ی ٰɓ۔ ی ϡ یی ی ی ی۔

۷- ی ȓ۔ ͘ ۔

۸- ۔ یٴ ی۔ ی Ȫی ۔

۹- ی ی۔ ی۔

۱۰- ی ی ی۔ (Ǎی ی) ͘ٴ ی ی ی۔

۱۱- ғ (ی Ϫ ی)

۱۲- ی۔ ی ی یΡ ی ޡ ی یʡ ی یʡ ј ی یʡ ј یی ی ی ی ۔

۱۳- ی۔ ی ی ی ی ی И ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔

۱۴- Ҙٰɓ ( ) ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی ۔

۱۵- ی ̓ (ی ) ی ی یʡ ی ی ی ی ی یٴ ی ی یʡ ٴ ی ی ی ی۔

۱۶- ̓۔ ی Ȫی ʪی ی ̓ ی ی ی ی ی ی ی۔

۱۷- یٴ ̓۔ ی ʪ ʪ Ȫی ی ۔ ᘪ ی ی ی ᘪی ی۔ ی Ϫی ی Ȫی ۔

۱۸- یٴ ۔ ѡ ۔ Ȫی ی Ϫی ی ۔

$ ی :

۱۹- И ی ی ۔ ی ی ی ј ʘ ی ی ی۔

۲۰- ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔

۲۱- ͘ ی ѓ۔

$ ی И:

۲۲- ی ی یی ( ) ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔

۲۳- И ی ی ( ی) ی ۲۸ ی ی И И ی ی ی ۔ یی ی ǘ ۔

۲۴- Иٴ ی ۔ ϐی ی ی ی И ۔

۲۵- Иٴ ی ۔ ϐی ی ی ی И ۔

۲۶- ی ۔ ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ۔

$ :

۲۷- ی ʓ۔ ۱۵/ ی ی И ی ی۔

۲۸- ј۔

۲۹- ј ی ۔

$ :

۳۰- ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

۳۱- ی ޓ۔ ی ی ی  یی ی ی ی  Ȫی ی ی۔

$ ی یی:

۳۲- ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی Ϫی ی ی یی ی Ȫی ی ی ۔

۳۳- ی ۔ ی ی ی ј ی ۔ ی ی ی ی ی۔ Ϫی ی ی ی Ȫی ۔

۳۴- ȍ ی Ǎ ۔

۳۵- ی۔ ی ی ی ٴ ۔

۳۶- ٴ ʓ۔ ی ی ی ی ۔

۳۷- ͘ ۔

۳۸- ی ( )۔ ی ی ی ی ی۔

۳۹- ی ѓ۔ Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۴۰- ʓ (ی )۔ ی ی ی۔

۴۱- ی ی ی ی ی Ӎ ی ی Ȫی ی ۔

۴۲- ͘ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی یѓ ی ی ۔

۴۳- ٴ ی ʪی ʪ ی ی ʪ ی ʪ۔

ی ی ی ǐ ǁی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی Ϫی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی 捘 ی۔

ی :

ی ی ی Ȫی ی ی ی یϐ ی -(ǘ) Ǎی ی ی ی ʘی ی сی ی ۔ ی ی сی ی ی ی یٰ ی ی ی ʘی ی ی Ȫی ʘ ی Ә ʪ۔ ی ǘ ی ǁی Ȫی ی ی ی یٴ ʘی ʘ ۔ ی ی ی ی ۔ И یݓ یی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی ی ی - ی یی ی Ȫی ی ی ی ی یی - ی یی ی یی ݓ ǘ ی ی ییʓ ( ) ی ی ی ( ) ی - یʓ ی (ی ی) Иٴ ی ( ی ی ی) ی ی ی ی یϐ ی ی ی ی ی сی ی ی ی ی ی یی ی Š ی ۔

ی ی ی ی Ȫی ی ٴ یی Ǎی ی Ǎی ی ی ی И ی ی۔

ی :

ی ǐэ ی ی ʪ ی ی ǁ ی ̪ ʪ۔ ی ی ی ی ٴ ͘ی ی ی ی ٴ ǘ ی ی ʪ۔ ۲۶/ э ۱۹۵۴ ی ی ͘ی ی ی ی ی:

ی ی Ԙ ی۔

۱۲/ ی ۱۹۵۴ ی ی ͘ی ی ی:

ٴ ی ی ۔ ی ی ј یǺ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ÿ ᘪ ۔

͘ی Ȫی ǡ ی ی ی ی ی یϓ ᘪ ی ی ۔

ǘ ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ѡ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ۔ ی ی یی ۔ ی ی ی یٰ ј ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی ی NJی ʪǡ ی ی۔

ی ی ی ی یǟ ی ʪی Ӂ ی۔  ی ی ی ( ی ی ј ) ی۔

:

ی ی ی ی ʪ۔ ǡ ی ی ی ی ǡ یǺ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ۔

ی ǁ ی ی NJ ۲۱/ ی ی ۱۴۳۲ / ۲۷/ э ۲۰۱۱ ی ǁ یی ی۔ ی !

ی ی ی ی Ȫی ی ی ʘی ی ی۔ ǚ ی ی ی۔ ی ٴ ی : ی ی ѐ ٰی ی ۔

ǟ  ی ʪ ی ی ی ی ی ی۔ (ی ) ی ی ی ی۔

یٰ  ی ј ی ی ј ی ̐ ! ی ی ی ! (ی)

ی :

ی ی  ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی:

 ی ی ی ی:

И ی ی ی ی یٰ ی یǡ ی ی Ԑ ۔

 ی (ی) ی یǟ ی:

ی ی ی ی ۔

ی ̐ ی:

ی ی ی (ی ) ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی (ی ǘ) Ȫی Ϙی یی ی ی ی ی ۔

͘ی ی ی ی ی:

ی ی (ی ی ӊی ӊی Ϙی ǘ Ǎی) یٰ ی ی ی ۔ ͘ی ی ۔ ʪ ی ی یی Ȫی یی Ȫی ی۔

ی ̐ ͘ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی ʪ ʪ ی یٰ ی ی ی ی ی ی یی ۔

ٴ ی یǟ یی ی ی ی ی ی:

یی ی ی ی ی ی یʓ یی ۔

ی ʪی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ʘ ی ی ی ی۔

ی ̐ ی:

ی ی ی ی ǁ ی یی ј ی۔ ی ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی۔

یǟ ی ی ی ی ی۔ ی ی И یݓ ی Ә ۔

$ $ $

------------------------------------

8-9 : 95 1432 ی ǐ 2011