اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
طالب علم اور وقت کی قدر و قیمت
: مولانا حفظ الرحمن پالن پوری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ8، جلد: 90 ‏،رجب 1427 ہجری مطابق اگست2006ء
: | مدارس ومراکز اسلامیہ | | تعلیم وتربیت | | علوم و فنون |
ی ی

ی ی

: ی

 

ی ǁ ی ی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ی ی ی ی ی یی ʪ ی ی۔

ی ی

یی ی

ی ی ی ی ǡ ی ȍ ی ی ی ی ۔ ј ی ی ی ی۔ ی ʪ ی ʪ ی ی Әی ٰ ی ǘ ی ی ی ј ǘ ی ۔

ی

ǟ Ȫی ̪

ی ی ی ی ی ی ی! ی ی ی 柡 ی ی 柡 ̪ ی ی ʘ ی ğ ۔ ی ی یی ǁ Әی ی۔ ی ǁ ی Ә۔

ی ی یی ۔ ی ی :

ی * ٰی

یی ϐی ی ی ی ی ϐی ۔

ٰ ی ی ی ی ی Ϫ Ϫ ی ی ی ی یی ی ۔

ǘ ی ی : یی ی ی ی ی یی ۔

ی ی ی یی ی ی ی ی ј یی ی یی ۔

ی ی

یٰ ی ی ی ۔ یی ی ۔ ی ی ی ی Ә یی ی ی Ȫی ی ی ی Әی ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔

ی ѐ ی ی ̪ ی ʪ ! ̪ ی ی ی ʪ ʪ ۔ ی Ȫی ی ʪی ʪی ی ی ۔ ی ی ی ݘ ۔

ی ی ˜ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ۔ ی یǟ یǟ ʘ ی ј ی ی یٰ ی Țی ̪ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJǘ ی ۔

ی ی

ی ی ی

ی ϐی ی ی ی ی یǟ ی ʪی ی ی ی ʪ۔ یی ی ʪی یٰ ٴ ی ʪ۔

ی ی ᘪ ی ᘪ ʪ۔ ی ʘ ی ی ی ی ی۔ ǁ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ʪی Ȫی ʪ۔ (ی)

ی ی ی ی ʪی ی ʪ ی ј ʪ ǘ ǐ ی ی 䊡 Ϫ ۔

ی یی ǁی ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ј ی ʪ ی ی ʪ ی ۔

ی ی ی ی ᘪ ی ǁی ϐی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ʪ ᘪ :

ٰی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی

(یی ᘪ ʪ ی ی ʡ ی ی ѡ ی ϡ یǐѡ ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی Ș ʪǡ Ә ی ǁ ݘ ی ʪ۔)

ی ی ی ԁ ʪ ی ی И ᘪ ی:

ٰی ی یی ی ی ی ! ٰی ی ی ی ٰ ی

(ی ʪ Ȫʪ یی ی ʪ ی ʪ ǁ ی ʪی ی ! ی ی ی یی ی یی یی Әی ی یی۔) ( )

ی یǟ Ȫی Ț ʪǡ ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ϐی ی ی ј ی ʪی۔ ی Ȫی ی ی ʪ۔

ی ی ʪ ј ̪ǘ ی ی ! ی ی ی ی ی ! ی ی ǟ! ی ۔

ی یی ی ی ی ј یǟ Ȫی Ț یǡ ی ی ی ی ۔

ј ی ʪǡ ی ʪ ی ی ʪ ǁ ʘ ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی 䊡 ی Ȫی ی۔ ǐ ی Ȫی ی ǘ ی ǘ یǟ ی ی۔

ی

ی ی ی ی ʪی ی ʪ ی ی ی ۔

یǘ ʪ: ٰ ی ی ی ی یی ی ! ̪ ی ۔ ی ی ۔

ی ㎐ǟ

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی Ț ʪ۔ ʪ۔ ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ʪٴ ی ی یݡ ی ۔ ( ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ Ȫی И ٰی ی Ȫی ی ۔

ی ʪی

ʪی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔ ی ǐ NJ ی ʪ ی ʪ۔ یٰ ی ј Ȫی Țی ی ʪی۔

ی ̪ ȍ ی ۔ ʘ ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی یی ʪ Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ۔ ǐ ی ی ᘪ ğ ی ᘪ ی ی۔ ی ی ی јی ۔ ʪ ᘪ ی۔ Ȫی  ی ! ی ᘪ ی ی۔ ( ͘ی )

ی ی Ҙی

ی ی Ҙی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʪی۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ʪی۔ ʪ۔ ی ی۔ ی یی ی ی ی ̪ ǁی ی ی ј ی۔

ی

ی ی ᘪ  ی ی ی ی ʪ۔ ᚘ ی ǁ ی ʪ ی ی ǁ ʪ۔ ʘ ی ی ی ی ی ٴ И ی ی ی ی ی Țی ی Ӂی ʪی ی ی ی Ț ی ی ی ٴ И ȍ ی Ț ی ʪ۔ ی ی ی ی ј ی ی ۔ ǘی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ ( ی )

ی ی ј ی

ی ی ј ی ۔ ǘ ی ϐی ی ј ی ی䘚 ی ی۔ ʪ ی ی ی ی۔

ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ʪی۔  ی ی ǁ ی ی ی یی ی ی ᘪی ی۔ ی ʪ ی ǘ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی یی ی ی یی  ی ی ی ی ی ی ᘪی ʪی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ǘ یϪ یǐی ʪ۔

ی ی ϐی ی

ی ј Ȫ ی

ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ʘ ᘪ ی ᘪ ʪ۔ (ی ی)

ی ی ی ی یݓ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ᘪی ی Țی Ԙ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ یی ی ی یی ی ی Ȫی ی ۔ ( ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ʪ ی ј ʪ ی ی یٰ یی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ʪ ی یٴ ی  ǐ  ی ی  ی ϐی ی ی ی ϐی ی ی ۔ ( ی )

 ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ۔

ی ̐ ی ی ǁ ی ᘪ ی:

ی ٰی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ٴ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی

یی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ʪ ʪ ᘪ یǡ ! ی ی ǘی ی ی ј ǁ ی ی ی ۔ ( )

ʪی ی ی  ی یٰ ی ی ٴ Ґ یʪǡ  یǐی یǐی ǡ ی ی  ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ǘیی ی۔

Țی ی ی Ȫی ی

ی Ȑ ی

ی ی ی ј ی ی ی ی ی یٰ ͘ی ی ʪی ی ј ی ی ی ی Ȫی ی ی یٰ ی یѡ ͘ ی ʡ ی ی ݡ ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ј ʪی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ۔

ی ی یی یъ ی ی ی ʪی ی ʓ ی ی ᘪی ی ۔

ی ی ی ی ͘ یѓ ᘪ ʪǡ Ȫی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ᘪ ی ی ی Ȫی ی ᘪ Ә ی ی۔

$ $ $

______________________________

8 : 90 1427 ی ǐ2006